Så stärker vi arbetstagarnas integritet

Den statliga integritetskommittén underskattar teknikutvecklingens betydelse. Arbetsgivarnas övervakningsmöjligheter har aldrig varit större och behovet av en samlad lagstiftning på området är akut, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Tisdag 15 nov 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 15 nov 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

I dag är det sista dagen att lämna synpunkter på den statliga integritetskommitténs rapport som kom tidigare i höstas. Kommittén har gjort ett gediget jobb med att kartlägga situationen på en rad områden, däribland arbetslivet. Men kommittén underskattar riskerna med den tekniska utvecklingen.

Arbetstagare i Sverige utsätts i dag för integritetskränkande behandling. I många fall inte för att åtgärderna är nödvändiga utan enbart för att de är möjliga. Tekniken finns ju där och då är det lätt att använda den trots att den egentligen inte fyller något syfte för verksamhetens behov. GPS-positionering och "Big data" ger arbetsgivarna tidigare oanade möjligheter till övervakning och kontroll.

Så även sociala medier. Sacoförbundens ombudsmän vittnar i dag om en verklighet där arbetsgivare kräver att få dina inloggningsuppgifter till Facebook för att du ska komma på fråga för en anställning.

Kränkande är bara förnamnet. Och det värsta är att du som arbetssökande inte har något att sätta emot. Det finns helt enkelt inget som skyddar din integritet mot snokande chefer.

På tio år har antalet begärda utdrag ur belastningsregistret från privatpersoner nästan femfaldigats. Var sjunde arbetsgivare kräver i dag registerutdrag för att du ska komma på fråga för en anställning.

Sacos inställning är klar. Som arbetssökande ska du alltid bedömas utifrån kompetens och meriter, inte på grund av misstag i det förflutna. Det går helt emot rättssamhällets principer och hör inte hemma i en modern välfärdsstat.

Saco väntar fortfarande på ett skarpt förslag från regeringen i frågan, något som har dragit ut på tiden. Förhoppningsvis kan vi se fram emot en proposition efter årsskiftet. Samtidigt blir det allt vanligare med drogtester och olika psykologiska tester. Uppgifter som lätt kan systematiseras och samlas i sökbara register där de anställdas prestationer och personlighetsdrag lagras.

Redan för sju år sedan lämnade en statlig utredare förslag på hur en lagstiftning om integritet i arbetslivet skulle kunna utformas. Sedan dess har ingenting hänt.

Arbetsgivarna hävdar att integritetsfrågorna bör lösas inom ramen för kollektivavtalen. Att lagstiftning skulle försvåra anställningsbeslut och begränsa arbetsledningsrätten. De har fel.

Saco är en av den svenska modellens främsta försvarare och spelreglerna på arbetsmarknaden ska i största möjliga mån sättas av parterna. Men här räcker inte kollektivavtalen till för att stärka arbetstagarnas rättigheter. Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut.

För var dag som går flyttas gränserna för vad som anses vara acceptabelt och frågan vi måste ställa oss är om vi vill ha en arbetsmarknad där vår medicinska historik är viktigare än vår kompetens? Där chefen övervakar alltifrån vår e-post och internetanvändning till toalettbesök och vänförfrågningar på Instagram. Sacos svar är nej.

Göran Arrius, ordförande Saco

Införd på arbetet.se 15 november 2016.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10