Stopp för Lexbase räcker inte!

Mediegrundlagskommitténs förslag att Lexbase inte längre ska kunna tillhandahålla integritetskränkande uppgifter är bra, men det räcker inte. Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut.

Publicerad: Torsdag 15 sep 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 15 nov 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Arbetslivet blir allt tuffare. För att få ett jobb i dag ska du inte bara ha rätt utbildning, vara bra på ditt yrke och socialt kompetent. Du måste även ha ett fläckfritt förflutet. På tio år har antalet begärda utdrag ur belastningsregistret från privatpersoner nästan femfaldigats.

Var sjunde arbetsgivare kräver i dag registerutdrag för att du ska komma på fråga för en anställning.

Sacos inställning är klar. En person som har dömts för ett brott och avtjänat sitt straff ska inte behöva bestraffas en gång till i form av utebliven anställning. Det går helt emot rättssamhällets principer och hör inte hemma i en modern välfärdsstat. Som arbetssökande ska du alltid bedömas utifrån kompetens och meriter, inte på grund av ett brottsligt förflutet.

Sedan länge finns det ett färdigt förslag från en statlig utredare om att begränsa rätten för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret från arbetssökande. Men av någon anledning har det fastnat på departementet och vi väntar fortfarande på ett skarpt förslag från regeringen i frågan.

Förslaget riskerade dock att bli tandlöst på grund av digitala tjänster som Lexbase, en webbplats där vem som helst mot betalning kan få information om en person är dömd för ett brott.

Torsdagens besked från Mediegrundlagskommittén är därför välkommet. Kommittén föreslår att det inte längre ska vara möjligt att med skydd av grundlagen sprida integritetskränkande uppgifter om fällande domar i brottmål. Den personliga integriteten väger helt enkelt tyngre än rätten att systematiskt tillhandahålla kränkande information.

Det är bra.

Yttrandefriheten är en av demokratins stöttepelare. Men den har också gränser. Det är en enorm skillnad på att samla in stora datamängder och skapa ett integritetskränkande riksomfattande personregister för allmänheten som Lexbase och att bedriva en seriös publicistisk verksamhet.

Det nu lagda förslaget är ett nödvändigt steg för att anpassa lagstiftningen till ett samhälle där den tekniska utvecklingen lett till att integritetsskyddet allt mer satts ur spel på olika samhällsområden.

Inte minst i arbetslivet där vittnesmålen är många. Lastbilschaufförer som spåras via GPS, medarbetare på callcenter som avlyssnas och kontorsarbetares vars mejl övervakas via särskilda program i datorn.

Samtidigt blir det allt vanligare med drogtester och olika psykologiska tester inför anställningar.

Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut och kommitténs besked är ett litet, men välkommet, steg på vägen. Jag och Saco kommer att arbeta hårt för att vi ska nå ända fram.

Göran Arrius, ordförande Saco

Införd i Dagens samhälle 15 september 2016.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10