Ta jobbmobbningen på allvar

Om dina kollegor trakasserar dig på grund av din hudfärg eller ditt kön kan arbetsgivaren fällas för diskriminering. Om de gör det för att de inte tycker om dig är det däremot fritt fram. Det är fullständigt orimligt. Regeringen måste visa att de tar jobbmobbningen på allvar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 24 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 24 mar 2016

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Kollegorna som väjer med blicken när du kommer. Chefen som hela tiden hittar något att klanka ner på. Tystnaden som omger dig i fikarummet och skratten som brister ut när du går.

Mobbning på arbetsplatserna är ett stort problem. I år kommer var tionde arbetstagare utsättas för personlig förföljelse av sin chef eller kolleger. Sannolikheten är alltså stor att någon av dina arbetskamrater bar på en klump i magen i morse när hen gick till jobbet.

Kanske hade du rent av själv svårt att somna igår kväll, utav oro för vad morgondagen skulle bära med sig?

Den psykiska ohälsan står i dag för 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige. Orsakerna bakom är många. Hög arbetsbelastning, små påverkansmöjligheter, dålig återhämtning och obalans mellan krav och resurser. Men även mobbning och trakasserier.

Var tredje anmälan om arbetssjukdom år 2014 var orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Drygt 1 000 av dessa anmälningar gällde kränkning, utfrysning, trakasserier eller mobbning.

Trakasserierna ser givetvis olika ut på olika arbetsplatser men gemensamt är att de resulterar i ett stort lidande för den som utsätts. Självkänslan bryts ner och motivationen försvinner, något som i värsta fall leder till sjukskrivning och därmed försämrad privatekonomi.

Även kollegerna tar skada. Forskning visar att på arbetsplatser där det förekommer mobbning är det inte bara den mobbade som drabbas. Även andra anställda på arbetsplatsen mår ofta dåligt och har en högre sjukfrånvaro.

Regeringen presenterade nyligen sin arbetsmiljöstrategi för de kommande fyra åren. Strategin är välkommen. Sveriges arbetstagare behöver tydliga riktlinjer för ett hållbart arbetsliv, inte minst då vi förväntas arbeta längre upp i åldrarna. Men strategin saknar konkreta förslag för att minska mobbningen i arbetslivet.

Regeringen hänvisar till de förbättringar man räknar med att uppnå genom den kommande föreskriften om social arbetsmiljö. Och visst är det förebyggande, organisatoriska perspektivet viktigt. Men det räcker inte. För den enskilde som drabbas finns inget skydd.

Inte minst ansvarsfrågan måste upp på bordet. I dag är det i princip omöjligt att ställa arbetsgivare till svars för trakasserier som drabbar en anställd.

Det leder till en närmast absurd situation. Om dina kollegor trakasserar dig på grund av din hudfärg eller ditt kön kan arbetsgivaren fällas för diskriminering. Om de gör det för att de inte tycker om dig är det däremot fritt fram. Det är fullständigt orimligt.

Just nu ligger det fyra olika motioner i riksdagen från så skilda partier som V, S, C och M. Gemensamt är att de alla vill se en översyn av lagstiftningen om mobbning i arbetslivet.

Socialdemokraterna var under sin tid i opposition med om att driva igenom ett tillkännagivande i riksdagen om att regeringen skulle lämna förslag om hur mobbning i arbetslivet ska minska. Att de nu väljer att avvakta i frågan är anmärkningsvärt.

Saco har i flera år lyft behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns.

Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra. Nu är det på tiden att regeringen agerar.

Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd på Aftonbladet 24 mars 2016

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10