Saco: Regeringen gör fel – dags för ny skattereform

En stor majoritet av landets akademiker anser att regeringen gör fel som höjer skatten på arbete, visar en ny undersökning från Saco. Sverige behöver ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande. Det är dags för en ny skattereform, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 23 aug 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 23 aug 2017

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

En akademisk utbildning är givande på många sätt. Du får ett djupare perspektiv på omvärlden, möjlighet till ett utvecklande arbete och en försäkring mot arbetslöshet. Men det räcker inte. En utbildning ska även vara lönsam ekonomisk. Din investering i tid och pengar ska märkas i plånboken.

Därför är det beklagligt att regeringen nu återigen vill höja skatten på arbete och därmed minska drivkrafterna till utbildning och ansvarstagande.

Den aviserade skattehöjningen som väntas ingå i den kommande höstbudgeten innebär att 1,4 miljoner löntagare får betala statlig inkomstskatt och därmed behålla mindre än hälften av en löneökning. Det betyder att breda samhällsgrupper som lärare och socialsekreterare i stor utsträckning är att betrakta som höginkomsttagare, enligt regeringen.

Det är fel väg att gå. Sju av tio personer med högskoleutbildning anser att regeringen gör fel som höjer skatten på arbete, visar en ny undersökning som gjorts av företaget Kantar Sifo på uppdrag av Saco.

Sverige är redan det land inom OECD där det lönar sig allra sämst med utbildning. Fyra av tio högskoleutbildningar är rena förlustaffärer där yrkesutövarna hade tjänat mer på att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället för att lägga fyra, fem år i skolbänken.

Sacos siffror visar dessutom att utbildningspremien sjunkit de senaste åren. Det betyder att löneskillnaderna mellan gymnasie- och högskoleutbildade minskar och att värdet på utbildning sjunker.

Det är oroande. Sverige ska konkurrera med kunskap och innovation, det är så vi lägger grunden för välfärdssamhällets utveckling.

Samtidigt kan vi konstatera att världen förändras snabbt. Digitalisering, globalisering och demografiska förändringar gör att samhällets krav på kunskap och omställning ökar.

Automatiseringen sätter därtill press på lönenivåerna och på välfärdens finansiering.

Sverige behöver en ny skattereform. Vi behöver ett skattesystem som sporrar medborgarna att utveckla sina färdigheter och som leder till ökad produktivitet och högre tillväxt.

Saco var en av initiativtagarna till den förra skattereformen. Nu är det dags igen. Sverige behöver en skattereform som tar ett helhetsgrepp om samhällsekonomin.

Med ovanstående i åtanke så anser Saco att nästa skattereform bör utgå från följande principer:

  • Utbildning ska löna sig. Ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Det innebär bland annat att den så kallade värnskatten bör avskaffas. De bedömningar som gjorts visar sammantaget att värnskatten är en av de skadligaste skatterna i ekonomin. Det skulle inte heller kosta något att ta bort den och effekten på inkomstfördelningen skulle vara mycket liten.

  • Prioritera innovation och tillväxt. Den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som världens länder knyts allt tätare genom handel, utbildning och migration. Sverige behöver ett skattesystem som tar sikte på den nya kunskapsekonomin och som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande. Framtidens skattesystem måste därför tydligt ta hänsyn till företagens villkor för att säkra jobb och tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi.

  • Säkra välfärdssamhällets långsiktiga utveckling. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. En framtida skattereform bör därför föregås av en grundläggande diskussion om det offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras. Det är också viktigt att skattesystemet främjar ett längre arbetsliv för att på så sätt öka antalet arbetade timmar i samhället.

  • Skattesystemet bör klimatanpassas. Klimathotet är ett faktum och kräver en effektiv politisk verktygslåda. Ett framtida skattesystem bör därför skapa incitament för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling. Där kan grön skatteväxling vara ett viktigt verktyg.

Saco vill se kunskapssamhälle för alla. Ett samhälle med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar.

Det förutsätter ett skattesystem som säkerställer en långsiktig finansiering av offentlig sektor och samtidigt ger goda drivkrafter till fler arbetade timmar, högre utbildning, stärkt företagande och friskare medarbetare.

För att sätta stenen i rullning anser vi att regeringen omgående bör tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över skattesystemets utformning och därutöver komma med förslag till förändringar.

En sådan utredning bör även involvera representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Tankekraft ska vara Sveriges fördel, inte låga löner eller sämre arbetsvillkor. Det är så vi lägger grunden för välfärdssamhällets utveckling.

Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel inför på svd.se 23 augusti 2017.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10