Doktorander skräms bort av stelbent byråkrati

Nu är det dags för regeringen att visa att man menar allvar med intentionen att utveckla Sverige till en framstående kunskapsnation. En viktig faktor för att nå målet att ta tillvara det kompetenstillskott som utländska doktorander bidrar med. Sverige måste göra det mycket enklare för utländska doktorander att få uppehållstillstånd, skriver Mats Ericson, SULF, och Göran Arrius, Saco.

Publicerad: Lördag 17 mar 2018

Senast uppdaterad: Måndag 26 mar 2018

Sverige är ett attraktivt land för utländska doktorander, av de som nu påbörjar doktorandstudier kommer cirka 40 procent från andra länder. Antalet svenska doktorandnybörjare har minskat de senaste åren och Sverige borde därför ta emot de utländska doktoranderna med öppna armar.

Vi på Saco och SULF möter tyvärr många doktorander som istället för öppna armar möts av kalla handen, i form av stelbent byråkrati och hot om utvisning när de ansöker om fortsatt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Den 1 juli 2014 ändrades lagen och den som doktorerar i Sverige skulle ges möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Innan den möjligheten öppnades tvingades många disputerade lämna Sverige för ett arbete i andra länder som var mer välvilligt inställda till att ta emot dem. Tyvärr har många av de utländska doktoranderna trots lagändringen stött på oväntade problem som hindrar dem från att etablera sig i Sverige: Migrationsverket tycks trots lagändringen medvetet misstolka lagstiftarens intention att ge doktoranderna möjlighet att stanna kvar i Sverige efter sina forskarstudier. Migrationsverkets skäl till avslag är mycket tveksamma.

Det kan handla om att man, enligt Migrationsverket, har blivit klar med sin forskarutbildning i förtid och inte hållit på i minst fyra år som är den utsatta tiden för en forskarutbildning. Doktoranden straffas alltså för att hen är effektiv och går snabbare fram än planerat. I andra fall har man fått avslag och fått ett utvisningsbeslut av Migrationsverket då man under en tid saknat uppehållstillstånd på grund av långa handläggningstider på samma myndighet eller för att man under doktorandtiden tidvis haft ett annat uppehållstillstånd än för forskarstudier.

Även personer som har fått en anställning i Sverige efter examen har drabbats av detta. I vissa fall har Migrationsdomstolarna ändrat Migrationsverkets beslut, men Migrationsverket har inte ändrat sin praxis i enlighet med detta.

Det finns också fall där personer som har arbete i Sverige och sedan antagits till forskarutbildning, och fått anställning som doktorand, tvingats återvända till sitt hemland för att på nytt ansöka om uppehållstillstånd.

Vi har under lång tid påpekat det orimliga med att utländska doktorander endast får 1-åriga uppehållstillstånd. I januari 2017 ändrades det äntligen till två år, men det räcker inte eftersom doktorandutbildningen är på minst fyra år. Migrationsverket har långa handläggningstider och många doktorander hamnar därför i kläm trots att de söker förlängt uppehållstillstånd i god tid. Under tiden som ansökan om förlängt uppehållstillstånd behandlas kan inte doktoranderna resa utomlands för att delta i konferenser eller kurser utomlands. Glapp i tillståndsperioderna kan också leda till att man nekas permanent uppehållstillstånd efter examen.

Nu är det hög tid för regeringen att sätta ned foten i frågan och på allvar underlätta för utländska doktorander att stanna i Sverige. Vi möter ofta utländska doktorander som är osäkra på om de kan eller vill stanna i Sverige efter sin disputation på grund av den krångliga lagstiftningen.

Det är ett enormt samhällsekonomiskt slöseri om Sverige utbildar dessa doktorander och sedan inte tillåter dem att arbeta kvar i landet utan tvingas göra karriär i andra länder. Det behövs därför en ökad kunskap och förståelse hos ett flertal myndigheter för att undvika olika misstolkningar av gällande lagar och regelverk som rör utländska doktorander.
Vi vill därför att regeringen tar initiativ till följande förändringar:

  • Gör det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige för personer som redan är etablerade i Sverige med uppehållstillstånd och som antagits till forskarutbildning.
  • Se över hur nuvarande regelverk fungerar. Det ska vara möjligt för alla som genomgår forskarutbildning i Sverige att få permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd man haft under doktorandtiden.
  • Regeringen måste se över och förtydliga den tillfälliga lagens bestämmelser om försörjningskrav i förhållande till familjemedlemmar till en doktorand som redan sedan tidigare har uppehållstillstånd.

Vi vill också att Migrationsverket

  • ändrar sin praxis och ger uppehållstillstånd i minst fyra år till forskarstuderande. Det kräver inte någon lagändring.
  • gör allt för att korta sina handläggningstider.
  • på ett bättre sätt anpassar sin tillämpning av regelverket till både lagstiftarens intention och till domstolspraxis: ge forskarutbildade möjlighet att stanna i Sverige istället för att leta skäl att utvisa dem eller deras familjemedlemmar.

Mats Ericson
förbundsordförande, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Göran Arrius
ordförande, Saco

Debattartikel införd på svd.se den 17 mars 2018

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10