Fler högskoleutbildade behöver omskola sig

Den tekniska utvecklingen kommer påverka även högskoleutbildade. Många kan bli av med sina jobb och behöva ytterligare eftergymnasial utbildning för att komma vidare. Men både högskolan och yrkeshögskolan måste utvecklas för att bättre bidra till förändringar på arbetsmarknaden. Ökad flexibilitet, fler kurser och kortare yrkesinpassade utbildningar är tre viktiga delar.

Publicerad: Onsdag 23 jan 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 24 jan 2019

Teknisk utveckling är en viktig faktor för utveckling av arbetsmarknaden. Jobb rationaliseras bort och nya kommer till, med stor variation mellan branscher. En gång i tiden försvann jordbruksarbetaren och på 1990-talet såg vi hur många enklare tillverkningsjobb försvann.

På 1990-talet fick vi också nya jobb tack vare utvecklingen av internet. På 2020-talet kommer de tekniska framstegen att återigen förändra arbetsmarknaden, där en del kommer behöva ytterligare utbildning för de nya jobben.

Flexibiliteten i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken är avgörande för att möta stora förändringar på arbetsmarknaden. Under 1990-talet bidrog utbyggnaden av högskolan, satsningarna på komvux och utveckling av den kvalificerade yrkesutbildningen till att de som blev av med jobben kunde gå vidare till nya. Det gällde i många regioner i landet.

Andelen med eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå ökade med 17 procentenheter i Västmanland under perioden 1990–2017. År 2017 hade 37 procent av befolkningen (25-64) i Västmanland en eftergymnasial utbildning. Det är något lägre än riksgenomsnittet som är drygt 40 procent. Den eftergymnasiala utbildningsgruppen är dock den som har ökat snabbast sedan 1990-talet. Det speglar att kunskapskraven har ökat markant på arbetsmarknaden.

Det innebär också att fler av dem som drabbas vid nästa strukturomvandling kommer ha en relativt stark utbildningsbakgrund

Sannolikt behövs det mer fördjupande högskolekurser ock kortare kvalificerade yrkesutbildningar för att möta kraven från de nya jobben. Det utbudet är begränsat idag, men det behövs utvecklas för att möta kommande utmaningar på arbetsmarknaden.

Vi tror att högskolan kan göra mer särskilt när det gäller tillgång till fristående kurser och utbildning på distans. Men yrkeshögskolan kan ta ett ökat ansvar för vidareutbildning av högskoleutbildade.

Yrkeshögskolan är särskilt lämpad för omställning, för att utbildningarna dimensionernas utifrån arbetsmarknadens behov. Dessutom är arbetsgivarna med i utformning och genomförande. Utbildningssystemet blir också effektivare om samarbetet mellan högskolan och yrkeshögskolan stärks. Utbildningens kvalitet kan också stärkas.

På fredag är jag i Västerås för att samtala om behoven av kompetens samt hur förutsättningarna för att möta dessa behov kan utvecklas och stärkas.

Göran Arrius
ordförande Saco

Debattartikel inför i vlt.se 23 januari 2019

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10