Stå upp för akademisk frihet

Ett allt tuffare svenskt debattklimat samt omfattningen av fake news oroar svenska akademiker. Hoten mot fri forskning i delar av Europa kryper också allt närmare. Demokratin är ingen självklarhet och det måste tas på större allvar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 24 okt 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 24 okt 2019

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I Sverige har vi kanske allt för länge tagit våra demokratiska rättigheter på alla plan för givna. I Erdoğans Turkiet och Orbans Ungern ser vi dock att självständiga högskolor får backa undan för statlig styrning. Det kommer allt närmare oss. En undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco visar att var fjärde akademiker (24%) är oroliga över en utveckling i Sverige som inskränker deras friheter likt vissa andra europeiska länder.

Trots att demokratin är stark i Sverige idag måste hoten tas på allvar. Den högre utbildningen och forskningen ska fortsatt vara en stark kraft för att säkra demokratin. Därför måste vi också effektivare än idag skydda högskolan från detaljerad politisk styrning och försvara dess självständighet.

På hemmaplan ser vi också hot mot demokratin i form av ett allt mer polariserat och hårt debattklimat där allt mindre är grundat på fakta. Resultateten från Novusundersökningen visar att sju av tio akademiker (69%) är oroliga över att debattklimatet är för hårt i sociala medier. Åtta av tio akademiker (80%) är oroliga över ”fake news” och att allt fler konsumerar nyheter från media som inte skapats av journalister eller traditionella tidningshus.

Risken är uppenbar att man inte längre vågar föra fram en åsikt eller sin kunskap eftersom man riskerar att bemötas med hat och hot istället för konstruktiva samtal. Vi har alla en viktig uppgift i att värna det öppna samtalet.

Samma undersökning visar också att var tredje akademiker inte vågar säga vad de tänker och tycker om jobbet eftersom man är rädd för repressalier, straff och tillrättavisanden. Även detta kan skada den akademiska friheten och öppna för forskningsfusk eller andra oegentligheter.

Som akademiker ser jag att vår roll är extra tydlig. Vi måste tydligt agera mot tystnadskulturer, stå upp för vetenskapligt grundade fakta, för fri forskning i hela Europa och världen och för ett fritt, öppet och konstruktivt debattklimat.

Idag diskuterar vi frågorna på vårt högskolepolitiska forum om hot mot demokratin och akademisk frihet. Och Saco kommer även efter det att fortsatt gå i bräschen för att värna demokratin. Den är ingen självklarhet, även om vi gärna vill tro det. Historien borde ha lärt oss detta.

Göran Arrius, ordförande, Saco

Debattartikel publicerad i Dagens Arena den 24 oktober 2019.