Sverige får inte skrämma bort forskartalangerna

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänningslagen är några av de åtgärder som krävs för att forskningspolitiken ska vara hållbar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius i Curies debattserie om de viktigaste frågorna inför valet i höst.

Publicerad: Onsdag 31 aug 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 31 aug 2022

Nyckelord:
Internationellt,
Utbildning & forskning

Vi påminns ständigt om hur viktig forskningen är för samhällsutvecklingen. Under pandemin blev det extra tydligt. Forskning är avgörande för folkhälsan, ekonomisk tillväxt och innovation, och den är absolut nödvändig för att lösa de stora klimatutmaningarna. Forskare skapar också det framtida kunskapssamhället genom att utbilda blivande forskare och studenter. Därför måste forskare ha arbetsvillkor som gör det attraktivt att välja forskarbanan och som får forskare från andra länder att söka sig till Sverige. Det kräver en forskningspolitik som är långsiktigt hållbar och internationellt konkurrenskraftig.

Inför riksdagsvalet 2022 fokuserar Saco på ett kunskapssamhälle för alla. Där är forskningens och forskarnas villkor en viktig del som förtjänar mer uppmärksamhet. Vi vill särskilt lyfta:

En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag

Höjda basanslag är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt. Höjda basanslag är också viktiga för att säkerställa den akademiska friheten. En fri akademi är en av demokratins hörnstenar. Den utveckling vi ser i Europa är oroande och akademisk frihet eller demokrati ska inte tas för givna, inte ens i Sverige. Saco vill att en större andel av de totala forskningsmedlen går direkt till lärosätena. Det ger högskolan mer permanenta resurser och bättre möjligheter till strategiskt och långsiktigt kvalitetsarbete, vilket är en förutsättning för starka, självständiga lärosäten och för akademisk frihet.

Fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor

Forskare ska ha en rimlig arbetssituation. Att nästan tre av tio universitetslärare och forskare är tidsbegränsat anställda är orimligt. Saco tror inte att hungriga vargar jagar bäst, vi tror att forskare behöver goda arbetsvillkor för att utföra ett bra arbete och producera forskning av hög kvalitet. Det behövs fler tillsvidareanställningar och tydliga karriärvägar inom högskolan. Därtill måste möjligheten att missbruka visstidsanställningar tas bort.

Åtgärda bristerna i utlänningslagen

Den 20 juli 2021 genomförde regeringen ändringar i utlänningslagen. Över en natt förändrades situationen för internationella forskare och doktorander i Sverige. Den nya utlänningslagen gör det svårt för forskare och doktorander från länder utanför EU/EES att få permanent uppehållstillstånd. Samtidigt ökar efterfrågan på forskarutbildade på arbetsmarknaden. Sverige riskerar nu att skrämma bort framtida forskare samt tappa kompetens till andra länder. Det är direkt negativt för Sverige och något som Saco är mycket kritiska till. I första hand vill vi att regeringen inför undantag för doktorander när det gäller försörjningskravet i utlänningslagen, men andra steg i rätt riktning vore att:

  • Införa övergångsregler för de som redan är i Sverige
  • Ändra i utlänningsförordningen, hur försörjningskraven formuleras
  • Ändra högskoleförordningen som styr anställningarnas längd
  • Åtgärda Migrationsverkets långsamma handläggningstider

Sverige ska vara en stark kunskapsnation och då är forskningspolitiken avgörande. Det är hög tid att forskningens och forskares villkor förbättras. Det ska vara attraktivt att forska i Sverige och vi ska attrahera forskningstalanger, inte skrämma bort dem.

Göran Arrius, ordförande i Saco

Debattartikel publicerad i Curie, 17/08/2022.