Saco fortsätter att växa: Medlemmarna fortsätter att strömma till Sacoförbunden

Medlemssiffrorna för första halvåret i de 23 Sacoförbunden visar att akademikerna i Sverige fortsätter att organisera sig i allt högre utsträckning. Jämfört med första halvåret 2010 har det totala medlemsantalet ökat med 1,5 procent.

Publicerad: Torsdag 18 aug 2011

den siffran ingår studerande- och en del pensionärer. Ökningen bland de yrkesverksamma är större och uppgår till drygt två procent.

Det var 2009 som Saco passerade 600 000 medlemmar, en nivå som nu är etablerad med god marginal.

Sveriges Ingenjörer fortsätter att växa och har nu drygt 130 000 och är därmed klart största Sacoförbund.

Akademikerförbundet SSR fortsätter också att attrahera många nya medlemmar. Men den allra största procentuella ökningen under första halvåret står Officersförbundet för. Omorganiseringen av det svenska försvaret gör att fler anslutit sig till förbundet.

Jusek fortsätter att öka när det gäller yrkesverksamma medlemmar, men minskar totalt eftersom antalet studerande minskat efter en omfattande genomgång av deras status som studerande.

-Siffrorna visar att Sacoförbundens strategi att stötta medlemmarna individuellt är framgångsrik. Kombinationen av yrkesförbund och facklig organisation är attraktiv, säger Sacos ställföreträdande ordförande Richard Malmborg.

- Det är ett gott betyg att medlemsantalet ökar i tider när andra fackliga organisationer tappar medlemmar. Förbundens engagemang för att öka medlemmarnas trygghet via inkomstförsäkringar bidrar säkert också.

Kommentarer:
Anders Edward, Sacos kanslichef 070-20 89 635, för frågor om statistiken.
Richard Malmborg, stf Sacoordförande 070-564 13 63, för frågor om medlemsutvecklingen.
Anders Jonsson, Sacos presschef 070-349 35 72.