SCB:s förslag till chefsklassificering är odugligt

Statistiska Centralbyrån, SCB, måste se över sin chefsindelning igen. Det förslag som nu ligger är oanvändbart. Det kräver Sacos ställföreträdande ordförande Richard Malmborg i ett brev till SCB:s generaldirektör Stefan Lundgren.

Publicerad: Tisdag 28 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad

SCB är just nu i färd med att uppdatera sin standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Den ligger till grund för yrkesindelningen som är ett mycket viktigt underlag för olika typer av statistiksammanställningar och den forskning som bedrivs för att beskriva verkligheten på svensk arbetsmarknad. SSYK dateras upp var 15-20 år och det är avgörande att det görs rätt.

Saco anser att det förslag som nu ligger är en klar förbättring jämfört den nuvarande standarden som sattes i sjön 1996. Utom för kategoriseringen av olika typer av chefer. Istället för att som tidigare skilja mellan chefer i större och mindre företag och enheter läggs de nu ihop.

"Det går inte att urskilja chefer på olika befattningsnivåer, bortsett från de allra högsta cheferna som har egna yrkesklasser", skriver Richard Malmborg i sitt brev.

Särskilt svårt är det att urskilja chefer i privat tjänstesektor, alltså den verksamhet som ökar mest i ekonomin. I en tid när cheferna blir allt viktigare för väl fungerande arbetsplatser är det förödande om SCB inte kan ge ett bra underlag för att beskriva verkligheten på den svenska arbetsmarknaden. Därför måste SCB göra en grundligare utredning av hur en bättre chefsindelning kan byggas upp i SSYK 12.

Frågor:
Anna Danielsson, statistikansvarig Saco, 076-134 46 44
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72.