Nya ungdomsjobb måste regleras i avtal

Alla idéer som underlättar för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden är värda att diskutera. Men även introduktionsarbeten måste regleras i kollektivavtal. Annars öppnas dörrarna för lönedumpning.

Publicerad: Måndag 6 feb 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius om den senaste tidens förslag för att underlätta för ungdomar att få jobb. Kommunledningen i Sollentuna lanserar idén om särskilda ungdomsavtal med 75 procent av lägsta lönen i kommunen. Region Skåne har börjat med särskilda studenttjänster med en lön som motsvarar ungefär två tredjedelar av den avtalade ingångslönen.

- Lösningen på ungdomsarbetslösheten ligger i bättre utbildning snarare än i ändrad lagstiftning eller i sänkta ingångslöner. Det duger inte att så många elever inte får behörighet till gymnasiet och att så många hoppar av gymnasiet, säger Göran Arrius.

- Men med det sagt och med det gigantiska problem som ungdomsarbetslösheten utgör vore det dumt att direkt avfärda de idéer som nu lanseras. Det viktiga är att alla sådana instegsjobb regleras i kollektivavtal. Det är den bästa garantin mot lönedumpning.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef Saco, 070-689 11 22
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10