Höjd pensionsålder kräver annat arbetsliv

När livslängden ökar är det nödvändigt att människor arbetar längre upp i åldrarna. Därför är Pensionsåldersutredningen oerhört angelägen. Vi ska noga analysera utredningens förslag. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan Pensionsåldersutredningen presenterat sitt förslag.

Publicerad: Tisdag 9 apr 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt,
Socialförsäkringar

För att det ska bli möjligt att höja arbetstiden upp i åldrarna krävs en bra arbetsmiljö och arbetsorganisation samt ett arbetsliv med möjlighet till kompetensutveckling och karriärbyten.

- Vi välkomnar att utredningen lägger förslag för att stärka Arbetsmiljöverket och ökar möjligheterna till kompetensutveckling. Men höjd åldersgräns för att få studielån och nya uppdrag till Myndigheten för Yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen räcker inte. Någon form av kompetensutvecklingskonton måste till, säger Göran Arrius.

Saco har tidigare argumenterat för att det kan vara klokt att höja pensionsåldern successivt och då den nedre gränsen i långsammare takt och den övre snabbare. Förslagsvis med en månad i taget per år från 61 år och med två månader per från 67 år.

Pensionsåldersutredningen föreslår nu en lägre höjning av den nedre gränsen och en högre av den övre.

- Det verkar klokt. Då blir inte höjningen lika dramatisk för de som har haft slitsamma jobb och inte anser sig orka arbeta mer.

Tjänstepensionerna spelar en stor roll för ekonomin på gamla dagar. Här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar.

- Tjänstepensionerna är en sak för arbetsmarknadens parter. Förslaget om trepartssamtal på det området är det för tidigt att ha en uppfattning om, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10