Ny prognos: Här finns jobben om fem år

Vård, skola och omsorg. Där finns jobben om fem år, enligt Sacos nya prognos över akademikernas arbetsmarknad. Värre är det för kommunikatörer, biologer och veterinärer. – Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet. Läs på innan du väljer, säger Thomas Ljunglöf, arbetsmarknadsexpert på Saco.

Publicerad: Torsdag 20 nov 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 20 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De ungdomar som snart påbörjar sina studier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

Säkra kort på framtidens arbetsmarknad är yrken inom vård och skola, visar prognosen. Den offentliga sektorn står inför stora pensionsavgångar de kommande åren och behovet av nyrekryteringar är stort. Det handlar bland annat om arbetsterapeuter, lärare och biomedicinska analytiker (se hela listan nedan).

Tuffare lär det bli för kommunikatörer, veterinärer och biologer.

– Det gäller att välja utbildning med både hjärta och hjärna. Du ska givetvis läsa något som du är intresserad av men det är även bra att känna till situationen på arbetsmarknaden, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och arbetsmarknadsexpert på Saco.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans och det är även att föredra. Då finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är inte nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

– Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet. Läs på om läget på arbetsmarknaden innan du väljer så slipper du negativa överraskningar senare i livet, säger Thomas Ljunglöf.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 58 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som äger rum i Malmö 21-22 november och i Stockholm 26-28 november.


Frågor:
Thomas Ljunglöf, statistiker och arbetsmarknadsexpert: 08-613 48 85
Pär Karlsson, kommunikatör 08-613 48 84
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Tabell: Arbetsmarknaden för akademiker år 2019

Liten konkurrens om jobben Balans Stor konkurrens om jobben
Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare i förskolan samt grundskolans tidigare år
Lärare i yrkesämnen på gymnasiet
Matematiker/statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitekt
Bibliotekarie
Brandingenjör
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Dietist
Fysiker
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Lots
Läkare
Lärare - ämneslärare i grundskolans senare år och gymnasiet
Lärare/forskare vid universitet och högskolor
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Optiker
Personalvetare
Psykolog
Sjukhusfysiker
Socionom
Specialistofficer
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare
Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken
Samhällsvetare
Veterinär