Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

Digitaliseringen påverkar även högutbildade. För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Publicerad: Tisdag 19 sep 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 19 sep 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Sedan år 1990 har andelen högutbildade på arbetsmarknaden mer än fördubblats. Där tidigare tekniska framsteg främst slog mot personer med lägre utbildning så leder dagens snabba utveckling till stora förändringar även för akademiker.

Det ställer nya krav på politiken.

Saco presenterar i dag en omfattande analys av systemen för omställning och kompetensutveckling på svensk arbetsmarknad. Samhället är överlag bra rustat för att möta digitaliseringen och dess konsekvenser. Men det finns saker som måste förbättras, enligt rapporten.

− Högskolan måste bli mer flexibel. Det behövs fler fristående kurser och bättre möjligheter till distansutbildningar på deltid för att rusta dagens akademiker för framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Rapporten slår även fast att Yrkeshögskolan bör spela en större roll för vidareutbildningen av akademiker. Utbudet måste anpassas för högutbildade och Yrkeshögskolan bör öka sin samverkan med universitet och högskolor.

− Även den privatekonomiska finansieringen behöver ses över. Ett mer generöst studiemedel för äldre samt möjligheten för arbetslösa att studera under längre perioder med a-kassa är två möjliga alternativ, säger Göran Arrius.

Underlagsrapporten går att ladda ner här.

Sacos förslag i korthet:

  • Högskolan måste bli mer flexibel. Det behövs fler fristående kurser och möjligheter till distansutbildningar på deltid.
  • Yrkeshögskolans uppdrag bör utvecklas för att bättre passa akademiker. Utbudet bör kompletteras med kortare kvalificerade yrkesutbildningar för personer med högskoleutbildning.  
  • Drivkrafterna till vidareutbildning måste öka. Två saker som bör utredas närmare är ett mer generöst studiemedel för äldre samt möjligheten för arbetslösa att studera under längre perioder med a-kassa.

Frågor:
Håkan Regnér, ekonom och rapportförfattare: 0702-00 42 91
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35