Saco: Helhetsgrepp saknas om välfärdens långsiktiga finansiering

Regeringens vårproposition visade tyvärr inte på några nya satsningar som skapar en långsiktigt trygg finansiering av välfärden. Detta är den viktigaste framtidsfrågan för Sverige, enligt Saco.

Publicerad: Måndag 16 apr 2018

Senast uppdaterad: Måndag 16 apr 2018

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Att välfärdssektorn är en attraktiv arbetsplats för akademiker är en av de viktigaste åtgärderna för att trygga framtidens välfärd. Det behövs både pengar och andra åtgärder för att klara kompetensförsörjningen och den typen av långsiktiga satsningar saknas i vårpropositionen.

Att regeringen nu satsar 200 miljoner kronor för att behålla personal med specialistkompetens i landstingen är ett bra exempel på att kommuner och landsting inte klarar kompetensförsörjningen. Det är inte en långsiktig lösning utan ytterligare ett försök från regeringen att ge konstgjord andning till en sektor med strukturella problem.

”Vi behöver ett helhetsgrepp som handlar om både vilka välfärdsåtaganden som vi ska ta oss an och hur de ska finansieras”, säger Sacos ordförande Göran Arrius. ”I vårpropositionen ser jag tyvärr än en gång bara kortsiktiga lösningar utan visioner. En utredning om välfärdens långsiktiga finansiering och åtaganden skulle vara mycket välkommen”.

Det finns dock flera satsningar från vårpropositionen som Saco välkomnar, bland annat det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande behandling genom mer medel till de regionala skyddsombuden. Dessutom är det glädjande att finansministern gör det tydligt att lagen om anställningsskydd är en viktig del i att skapa den trygghet på arbetsplatsen som bland annat gör att man kan våga berätta om kränkningar och övergrepp.

Men det viktigaste för Saco är som sagt långsiktiga satsningar som tryggar välfärdens finansiering och där gavs inga tydliga besked i vårpropositionen.

”Finansministerns lugn inför framtiden oroar mig”, säger Sacos ordförande Göran Arrius. ”Det har gått 25 år sedan den senaste skattereformen och för att trygga välfärden i framtiden behövs en ny bred skattereform”.

”En skattereform med inriktning på sänkt skatt på arbete skulle göra det mer lönsamt att utbilda sig, vilket vore bra för Sverige både som kunskapsnation och för att skapa stabila statliga finanser”, säger Göran Arrius.

Frågor:
Carl Fredrik Johansson, pressansvarig: 070-7334160

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10