Högskolan behöver resursförstärkning

I dag tar regeringen emot förslagen i styr-och resursutredningen, STRUT, som anger förutsättningarna för kvaliteten i högskolan

Publicerad: Fredag 1 feb 2019

Senast uppdaterad: Fredag 1 feb 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning

2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdraget att föreslå ett styr-och resurstilldelningssystem som stöder universitet och högskolor och ger dem incitament att utveckla sina verksamheter i enlighet med befintlig reglering och politiska målsättningar. För det krävs en sammanhållen styrning och mer resurser.

- Högskolan behöver resursförstärkning för att kunna uppfylla mål och kvalitet i sin verksamhet, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Men utredningen har inte fått lämna några förslag som är kostnadsdrivande eller kunnat ställa krav på ökade resurser samtidigt som ersättningarna per helårsstudent inte har följt med i den allmänna kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till högskoleutbildningen. Utredningen har gjort ett undantag när det gäller tilldelningen av resurser till forskningen med förslaget om att höja basanslaget. Det välkomnar Saco.

- Ett höjt basanslag stärker lärosätenas kapacitet att bedriva egen forskning. Det kan också förbättra anställningsvillkoren för befintliga forskare och öka möjligheten att attrahera nya, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Saco är positiva till att politiska mål och prioriteringar tydliggörs och samordnas i en gemensam proposition. Högskolor och universitet har de senaste åren fått allt fler och allt mer komplexa uppdrag att hantera.

- Det är därför välkomnande att utredningen föreslår en sammanhållen styrning som bygger på kontinuitet och långsiktighet, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Kvalitet i utbildningarnas genomförande och resultat ska vara avgörande för styrningen av högskolan. Den kan stärkas med ökad förankring i forskning och till arbetslivet. Saco är därför positiva till att utredningen lägger flera förslag som går i den riktningen

- Kvalitet ska uppnås av alla lärosäten oavsett deras inriktning eller förutsättningar. Det finns en risk för att styrningen bli alltför lärosätesspecifik med förslaget om överenskommelser mellan regeringen och lärosäten. Vi ser också att det finns en risk för att överenskommelserna leder till mer byråkrati och administrativ börda för personal på högskolan, säger Göran Arrius, ordförande Saco.