Saco går i bräschen för civilkurage på jobbet

Drygt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. Det visar en färsk undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco. Samtidigt upplever sju av tio tillfrågade akademiker att rasismen i samhället har ökat de senaste fem åren.

Publicerad: Onsdag 6 mar 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 6 mar 2019

Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna skapar en rädsla och oro på arbetsplatserna. Saco vill ingjuta mod hos alla att säga ifrån. Kränkande uttalanden ska inte mötas med tysthet utan med svar på tal, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Endast 55% tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. 30% är osäkra och 16% svarar nej. 

40 procent av de tillfrågade akademikerna anser även att det skulle vara problematiskt för någon att komma ut som homosexuell bland kollegorna.

- Ingen ska behöva gå till jobbet och ha ont i magen för att de är rädda för att utsättas för påhopp, diskriminering eller gliringar som beror på att man inte är normen. Saco vill lyfta allas ansvar att stävja diskriminering och vardagsrasism på jobbet., säger Göran Arrius, ordförande Saco.

För att fler ska kunna utöva civilkurage ger Saco konkreta tips som alla kan göra för en mer inkluderande arbetsplats:

1. Läs på

2. Lyssna (utan att ifrågasätta)

3. Lyft frågorna med andra i din ställning

4. Lär dig om dina omedvetna fördomar

5. Synliggör de som sällan får ta plats

6. Säg ifrån

7. Se över ditt språk

8. Orka vara obekväm

9. Stötta andra som säger ifrån

10. Lär dig av andra

Tyvärr räcker det inte alltid att endast ha goda intentioner. Det finns många fallgropar som den som visar civilkurage bör känna till. Saco vill därför lyfta sådant som är bra att undvika på arbetsplatsen:

1. Utgå inte från att du vet

2. Glöm inte att sålla bland dina frågor

3. Utgå inte från att alla delar samma erfarenheter

4. Förvänta dig inte beröm

5. Få inte frågorna att handla om dig

6. Be inte någon utbilda dig

7. Jämför inte dig med hur andra utsätts för diskriminering

8. Säg inte att du förstår precis hur det är

9. Dina goda intentioner räcker inte

10. Skryt inte om ditt civilkurage