Ge fler möjlighet till hemarbete under pandemin

Med anledning av den snabba smittspridningen uppmanar Saco arbetsgivare att möjliggöra för fler arbetstagare att arbeta på distans - helt eller så mycket det går. Samtidigt behövs tydlighet kring hur arbetsgivarna ska säkra arbetsmiljön vid hemarbete och arbetsskadeförsäkringen behöver anpassas för det utbredda distansarbetet. Det framförde Saco till regeringen idag. 

Publicerad: Fredag 13 nov 2020

Senast uppdaterad: Fredag 13 nov 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

 - Det är viktigt att vi alla hjälps åt och tar ansvar för att stoppa den snabba smittspridningen. Arbetsgivarna måste möjliggöra för fler att kunna jobba på distans. Visst finns det yrken och arbetsuppgifter som inte till 100 procent går att genomföra hemma, exempelvis för lärare.  Men även om en viss del måste ske på arbetsplatsen, kanske ändå mycket annat går att utföra hemifrån, till exempel möten och planeringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Under fredagen deltog Saco vid ett möte med arbetsmarknadens parter som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallat till. Där diskuterades bland annat hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan bidra till att stoppa spridningen av Covid-19.  

Flera Sacoförbund har under året gjort undersökningar som visar att många akademiker jobbar hemma med anledning av pandemin. Samtidigt finns det fortfarande yrkesgrupper som i större utsträckning skulle kunna och vilja jobba på distans. Undersökningarna visar också att många akademiker tycker att arbetsmiljön är sämre i hemmet, både fysiskt och psykiskt. Det kan handla om sämre ergonomi men också att det sociala samspelet inte fungerar lika bra.  

- Om fler ska kunna jobba hemma måste också arbetsgivare fullt ut ta ansvar för arbetsmiljön, var än arbetet sker. Det handlar inte bara om att arbetet ska göras utan också om att skapa bra förutsättningar för arbetstagarna.

Arbetsmiljölagen är tydlig i att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret, men Saco anser att det även behövs tydliga föreskrifter och råd från till exempel Arbetsmiljöverket om hur det ska fungera vid arbete hemifrån.  Det är viktigt på kort sikt för att möjliggöra för människor att hjälpa till att stoppa smittspridningen, och det är viktigt på lång sikt om distansarbete blir en del av vardagen. 

- En annan svaghet i dagens reglering är att arbetsskadeförsäkringen inte är anpassad för så omfattande distansarbete som arbetsmarknaden nu ställs om till. Där vill vi att regeringen tar initiativ till en översyn, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.