Ny rapport: Högskoleutbildning lönar sig inte alltid

Det lönar sig inte att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet för flera grupper inom vård och skola. Det visar Sacos nya rapport om livslöner. Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust.

Publicerad: Måndag 5 okt 2020

Senast uppdaterad: Måndag 5 okt 2020

Nyckelord:
Lön & livslön

– Utbildning måste löna sig. Det är allvarligt att utbildningen innebär en ekonomisk förlust för många akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

I Sacos nya rapport beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar. Livslönerna visar om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen jämfört med att börja arbeta direkt efter avslutat gymnasium. I jämförelserna tas inte bara hänsyn till arbetsinkomst utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel.

Resultaten visar att det är stora skillnader i lönsamhet mellan olika utbildningsinriktningar, och att det för många inte lönar sig att läsa vidare. 11 av 35 högskoleutbildningar som ingår i studien innebär en ekonomisk förlust jämfört med en gymnasieutbildning. Lika många går på ett ut eller ger en relativt låg lönsamhet.

Flera av utbildningarna som lönar sig dåligt eller inte alls leder till kvinnodominerade yrken inom vård och skola. Det handlar bland annat om biomedicinska analytiker och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnast). Det gäller också olika kategorier av lärare.

– Det här är grupper som tar ett stort ansvar för att bära upp samhället, inte minst nu under pandemin. De analyserar provsvar, behandlar Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar och de ser till att elever fortsatt kan gå i en skola med hög kvalitet. Det är inte rimligt att det är olönsamt att utbilda sig inom vård och skola där det redan idag är brist på personal, säger Göran Arrius.

Ett sätt att undvika att utbildningen blir en förlustaffär är att fortsätta jobba efter pensionsålder. Men i så fall måste en biomedicinsk analytiker arbeta till 72 års ålder, enligt rapporten. Sacos analyser visar att höjd lön är det mest rimliga sättet för att undvika minus i plånboken för vissa utbildningar.

– Lönerna måste höjas och arbetsmiljön bli bättre om vi ska kunna lösa kompetensbristen som vi vet kommer att öka i framtiden. För att utbildning ska löna sig måste det finnas möjlighet till rimlig löneutveckling under arbetslivet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco har publicerat rapporter om livslön sedan 1963. I ett verktyg på saco.se kan du jämföra livslöner för de 35 olika utbildningarna i studien. Hela rapporten laddas ned här.