Inför EU:s sociala toppmöte: Stärk den sociala tryggheten utan bindande direktiv

Inför det sociala toppmötet i Porto den 7 maj presenterar Saco förslag på hur EU ska åstadkomma den omställning för nya jobb som nu krävs. Genom att stärka partssystemet, kollektivavtalen och den sociala dialogen kan vi uppnå resultat samtidigt som medlemsländernas olika system respekteras. Förslagen har tagits fram gemensamt mellan Saco, LO och TCO.

Publicerad: Torsdag 6 maj 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 6 maj 2021

Arbetsmarknadens parter, kollektivavtal och den sociala dialogen är centrala för att uppnå full sysselsättning, social trygghet och konkurrenskraft i EU. Den sociala dialogen måste därför stärkas.

Saco har tillsammans med LO och TCO tagit fram en rad punkter som vi nu spelar in till det sociala toppmötet i Porto.

  • Vi välkomnar EU:s nya utbildningsmål om att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen. 

  • Vi välkomnar EU-kommissionens mål om halverat sysselsättningsgap mellan män och kvinnor.  

  • Skapa en ny EU-fond för uppbyggnad av system för social dialog i de EU-länder där det behövs.

  • Inrätta en ”ombudsman för social dialog” som bevakar utvecklingen av partssamverkan i medlemsländerna.

  • Ställ krav på goda arbetsvillkor genom kollektivavtal eller liknande villkor
    vid offentlig upphandling.

– Vi är i grunden positiva till EU:s sociala pelare, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Social trygghet och dialog mellan parterna är en förutsättning för hållbar omställning. Men att genomföra den sociala pelaren med bindande direktiv är fel väg.

Läs inspelet i sin helhet.