Lägre arbetslöshet än innan pandemin – men andelen långtidsarbetslösa ökar

En lägre andel av alla akademiker i Sverige är arbetslösa nu än för två år sedan, men långtidsarbetslöshet är ett växande problem i landet. Det visar en ny analys från Saco.

Publicerad: Tisdag 15 mar 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 15 mar 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I februari var arbetslösheten bland akademiker i Sverige 4,2 procent. Det är en lägre andel än februari 2020, det vill säga alldeles innan pandemin. Då låg arbetslösheten på 4,4 procent.

När pandemin drog in sköt arbetslösheten i höjden. I Sverige nådde den sin topp på 6 procent i juli 2020. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit och ligger under eller i paritet med nivåerna innan pandemin i större delen av landet.Arbetslösheten bland akademiker har minskat generellt, men har samtidigt skiftat karaktär. En allt större andel av alla inskrivna arbetslösa har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än tolv månader.

I Sverige är långtidsarbetslösheten bland akademiker i dag högre än innan pandemin. Det här innebär att de långtidsarbetslösa utgör en allt större andel av alla inskrivna arbetslösa i landet.

Före pandemin hade 39 procent av de arbetslösa akademikerna varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mer än 12 månader. I dag är den siffran 47 procent.

– Det är mycket oroande att långtidsarbetslösheten ökar trots att det just nu finns rekordmånga lediga jobb. Långtidsarbetslösa akademiker måste erbjudas kvalificerad kompetensutveckling. Dessutom måste Arbetsförmedlingen se till att de har den expertis som krävs för att möta akademikers behov, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Om undersökningen

Arbetslöshetsstatistiken bygger på data från Arbetsförmedlingen och SCB och gäller alla med minst två års eftergymnasial utbildning som är öppet arbetslösa eller deltar i något arbetsmarknadsprogram. Långtidsarbetslösa avser personer som varit inskrivna arbetslösa i mer än 12 månader. Alla jämförelser med innan pandemin avser februari 2020.

För mer information: kontakta Sacos pressansvarig.