Saco kommenterar vårbudgeten: Satsa Sverige ur krisen

Regeringens budget är allt för återhållsam sett till det tuffa ekonomiska läget. Mer pengar behövs för investeringar i välfärd, utbildning och grön omställning. Den svenska statsskulden är låg – det finns utrymme att tillfälligt överge överskottsmålet.

Publicerad: Måndag 17 apr 2023

Senast uppdaterad: Måndag 17 apr 2023

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter,
Socialförsäkringar,
Arbetsliv & arbetsmiljö

– Många år av sparande har urholkat välfärden, och klimatomställningen går för långsamt. Resurser behövs för att stärka ekonomin på lång sikt. Regeringen bör därför tillfälligt överge överskottsmålet, säger Sacos chefsekonom Håkan Regnér.

Utrymme för satsningar finns. Den svenska statsskulden är bland de lägsta i Europa, visar en ny sammanställning som Saco gjort. Samtidigt pekar prognoserna på lågkonjunktur, då är det motiverat att satsa. Kostnadsökningarna medför ytterligare försämringar i välfärden som tvingas spara och skära ner i redan ansträngda budgetar. Gränsen är nådd!

– Regeringen tänker för kortsiktigt. Det dags att ge långsiktiga förutsättningar för välfärden att stärka kompetensförsörjningen inom vård, skola och omsorg. Dessutom behövs det investeringar i infrastruktur och energiförsörjning, säger Håkan Regnér.

Det råder stor brist på kompetens inom flera områden i såväl privat som offentlig sektor. Utbildning och kompetensutveckling löser en del av problemen. Regeringens olika satsningar för att få in arbetslösa i utbildning och arbete räcker inte. Det påverkar inte den permanenta bristen på kvalificerad kompetens.

– Regeringen bör öronmärka resurser för livslångt lärande till högskolan. Annars riskerar studentgrupper ställas mot varandra och utbildningens kvalitet att drabbas. Utbildning och kompetensutveckling är också en nyckel till den gröna omställningen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Det tuffa ekonomiska läget drabbar sjuka och arbetslösa hårdast. A-kassan och sjukförsäkringen får inte urholkas. A-kassan måste göras om så att den blir mer förutsägbar, anpassas till dagens arbetsliv och samtidigt inkluderar fler. Sjukförsäkringen bör ha ett tydligare fokus på rehabilitering.

– Sjuka måste få en chans att rehabiliteras och återgå till sina arbeten. Det är nödvändigt inte minst nu när välfärden skriker efter kompetens, säger Göran Arrius.