Allt fler har lönesamtal: Kvinnor tjänar mest på att träffa chefen

Allt fler har lönesamtal. De som har det får högre lön än de som inte har det. Särskilt om den samtalande chefen har mandat att sätta lön. Det är en myt att kvinnor skulle förlora på individuell lönesättning.

Publicerad: Tisdag 15 maj 2012

Nyckelord:
Lön & livslön

I ännu en studie visar Saco att kvinnor tjänar mer än män på att ha lönesamtal.

I avtalsrörelsen riktas uppmärksamheten mot de centrala förhandlingarna. Men när avtalen har träffats vidtar det egentliga arbetet med att sätta lönerna. För många är det snart dags för lönesamtal. Idag presenteras en ny studie från Saco om vad som sker ute på arbetsplatserna i samband med lönerevisionen.

Sacoekonomerna Håkan Regner och Lena Granqvist har studerat 160 000 akademikers lönebildning från 2010. Trenden sedan undersökningarna började 2002 är tydlig. 74 procent uppger att de haft lönesamtal, 2002 var motsvarande siffra 60 procent.

Sacos tidigare studier av lönesamtalen har visat att de gynnar kvinnor, något som nu kan bekräftas igen. Män som haft lönesamtal hade i genomsnitt 0,6 procent högre lön 2010 än män som inte haft det. Kvinnor som haft lönesamtal hade 1,9 procent högre lön. Beräknad på en genomsnittslön på 37 000 kronor tjänade kvinnor som haft lönesamtal ca 8 000 kronor mer per år än kvinnor som inte haft lönesamtal.

- Vi kan åter konstatera att lönesamtalet fungerar som ett redskap för att lyfta fram kvinnorna. I lönesamtalet synliggörs individen och på så sätt motverkar det statistisk diskriminering, säger Lena Granqvist och Håkan Regner.

I en individuell lönebildning är det viktigt att arbetsgivare och fackförbund förstår sina nya roller. Fackets roll idag är alltmer att ge råd och stöd istället för att förhandla. Även medarbetaren har ett ansvar att förbereda sig inför lönesamtalet. Användningen av Saco Lönesök, där man som medlem i ett Sacoförbund kan kolla hur man ligger till lönemässigt, fortsätter att öka. En fjärdel uppger att de använde Saco Lönesök 2010.

- Den samtalande chefen måste ha mandat att sätta lön för att lönesamtalet ska bli meningsfullt. Det måste också finnas ett utrymme för att belöna den som är duktig, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Frågor:

Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Om rapporten Akademikernas lönesamtal:

Lena Granqvist, Sacoekonom, 070-747 02 28
Håkan Regner, Sacoekonom, 070- 200 42 91

Om Sacos lönepolitik:

Göran Arrius, Sacoordförande, 070-649 16 62