Allt fler yrkesverksamma medlemmar i Sacoförbunden

Sacoförbunden ökar sammanlagt med 14 972 yrkesverksamma medlemmar under 2020, vilket ger en medlemsökning på 2,8 procent.

Publicerad: Måndag 8 feb 2021

Senast uppdaterad: Måndag 8 feb 2021

Totalt är nu 553 832 yrkesverksamma medlemmar i något av Sacofederationens förbund. Årets ökning av yrkesverksamma medlemmar är procentuellt nästan dubbelt så stor som förra årets. 2019 ökade vi med 1,6 procent och i år med 2,8.

– Det är mycket glädjande att allt fler ser nyttan av ett fackligt medlemskap. Säkert spelar pandemin in, men federationen som helhet har också haft en positiv utveckling i många år, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Flera förbund ökar under 2020 mycket bland yrkesverksamma.
– Coronapandemin har skapat en mer osäker arbetsmarknad än på mycket länge. Starka fack som kan tillvarata medlemmarnas behov på rätt sätt är viktiga för hela samhällsutvecklingen, säger Göran Arrius.

Även på totalen ökar Sacofederationen. Totalt är nu 709 391 medlemmar i Sacofederationen. Det är en procentuell ökning på 0,4 procent.

– Bland yrkesverksamma har vi haft ett starkt inflöde. På studentsidan har de bristande möjligheterna att fysiskt träffa studenter på lärosätena gjort att medlemsutvecklingen gått något långsammare, säger Göran Arrius.