Äntligen tar regeringen bladet från munnen om överskottsmålet

Regeringens besked idag att överskottsmålet spelat ut sin roll ligger helt i linje med vad Saco och jag hävdat under en längre tid. Det säger Robert Boije, Sacos samhällspolitiske chef.

Publicerad: Tisdag 3 mar 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 3 mar 2015

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Regeringen aviserar på DN-debatt idag att den anser att överskottsmålet ska ses över och att det bör ersättas med ett balansmål.

– Saco och jag har vid ett flertal tillfällen argumenterat för just detta (se Ekonomistasartikeln "Dags att ersätta överskottsmålet med ett balansmål" och inlägg i Studio Ett). Det är glädjande att regeringen nu äntligen tagit till sig av vår argumentation.

– Precis som vi hävdat har det demografiska motivet till målet – nämligen att den offentliga sektorn ska spara under demografiskt gynnsamma år – spelat ut sin roll eftersom befolkningen nu blir allt äldre och det demografiska kostnadstrycket nu istället tilltar snabbt.

Överskottsmålet på 1 procent har uppnåtts tack vare överskotten i ålderspensionssystemet. Eftersom vi de närmaste åren kommer ha små underskott i ålderspensionssystemet skulle ett bevarande av överskottsmålet kräva att staten istället behöver bygga upp överskott i sitt sparande (se "Missvisande av Hassler", på Sacobloggen).

- Det bidrar knappast till en väl avvägd stabiliseringspolitik i ett läge då Riksbanken har svårt att nå upp till inflationsmålet och arbetslösheten 2018 väntas ha legat över sin normala nivå i 10 år (se "För mycket fokus på penningpolitiken" på Sacobloggen).

Som regeringen framför i artikeln i DN uppstår inget reformutrymme i närtid om överskottsmålet ersätts med ett balansmål, det är viktigt att påpeka. Men med ett balansmål istället för överskottsmål kan finanspolitiken på väg tillbaka mot (det nya) saldomålet vara betydligt mindre åtstramande än i annat fall. Och det har givetvis stor betydelse i ett stabiliseringspolitiskt svårt läge med hög arbetslöshet och för låg inflation.

Frågor:
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72