Arbetslivet är långt ifrån jämställt

– Det är utmärkt att JA-delegationen föreslår en tredelad föräldraförsäkring och sätter fokus på de strukturella löneskillnaderna. Delegationens förslag ligger i linje med det Saco sagt tidigare, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 4 jun 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 4 jun 2015

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, JA–delegationen, visar tydligt att kvinnor och män inte har samma villkor i arbetslivet. Saco välkomnar den omfattande kartläggningen, men resultaten är inte förvånande.  Tidigare rapporter från Saco har bland annat visat att män i genomsnitt tjänar 2,6 miljoner mer än kvinnor under livet.

Delegationen pekar fram för allt på två områden som bör förändras för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. Det handlar om tiden på arbetet och ersättningen vid arbete. Kvinnor tar idag fortfarande det största ansvaret för hem och familj vilket innebär en större frånvaro från arbetet i form av föräldraledighet, VAB och deltidsarbete under många år. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors löne- och karriärutveckling, framtida pensioner och hälsa. Kvinnor som arbetar inom fram för allt kommuner och landsting befinner sig i yrken med låga löner och små möjligheter till löne- och karriärutveckling.

 Saco har tidigare lyft flera av de frågor JA-delegationen pekar på. Bland annat behovet av fler reserverade dagar i föräldraförsäkringen och en mer jämlik fördelning av deltidsarbetet. Det är bra att man föreslår en tredelning av föräldraförsäkringen, säger Göran Arrius.

 Kvinnors frivilliga eller ofrivilliga deltidsarbete under lång tid är ett bekymmer för kvinnors löne- och karriärmöjligheter men fram för allt för den framtida pensionen. Förslaget om att minska möjligheten att gå ner till deltid är därför intressant, och behöver diskuteras mer, säger Göran Arrius.

De strukturella löneskillnaderna är ett annat område delegationen lyfter, vilket Saco välkomnar.  Saco har tidigare i år tagit upp frågan om hur mycket det skulle kosta att höja lönerna i kvinnodominerade yrken inom kommuner och landsting. Summorna är stora, det visar både Sacos beräkningar på 36 miljarder och delegationens siffror.

 Hur man ska finansiera nödvändiga löneökningar i kommuner och landsting är en fråga som är angelägen för hela samhället och inte bara för arbetsmarknadens parter. Det är viktigt att fler aktörer börjar diskutera hur det konkret ska gå till, säger Göran Arrius.

Sacoekonomen Lena Granqvist har varit en av JA-delegationens ledamöter.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62.
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-3493572

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10