Även kvinnor tjänar på utlandserfarenhet

En ny rapport från Sacoekonom Håkan Regnér visar att både kvinnor och män tjänar på att ha jobbat eller studerat utomlands under en period.

Publicerad: Måndag 9 maj 2011

Nyckelord:
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Redan förra året kunde Saco presentera den första studie någonsin som följde svenska akademiker med utlandserfarenhet. Studien visade att främst män i privat sektor blev premierade för sin utlandsvistelse. För kvinnor såg det dystrare ut.

Håkan Regnér har i den här rapporten följt de återvändande utlandssvenskarnas inkomster i ytterligare tre år, från 2005 till 2008. Resultatet blev oväntat, men överraskande positivt. En tydlig skillnad mellan kvinnliga akademiker med och utan utlandserfarenhet.

Inkomstgapet mellan kvinnor med och utan utlandserfarenhet uppgår till 2,3 % år 2008, eller drygt 7 600 kronor. Mellan 2005 – 2008 har inkomsterna till och med ökat mer för kvinnor med utlandserfarenhet än de har för män med utlandserfarenhet. Resultaten visar alltså att utlandserfarenhet kan slå igenom på inkomstutvecklingen, även på några års sikt.

Fortfarande är det dock så att utlandserfarenhet slår igenom endast på inkomster i privat sektor. Offentlig sektor tycks inte belöna utlandserfarenhet i någon utsträckning.

Vid frågor:
Håkan Regnér, 0702-00 42 91