Billigare på krogen ingen vidare beredskap inför krisen

Det är bra att regeringen tar ansvar inför den ”skuldstorm” som mycket väl kan komma. Men vi kan rimligen inte äta oss ur en kommande kris. Det vore bättre med en beredskapsplan än att sänka restaurangmomsen. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius som pekar på högskolan och arbetsförmedlingen.

Publicerad: Tisdag 20 sep 2011

Det är bra att regeringen tar ansvar inför den "skuldstorm" som mycket väl kan komma.

Men vi kan rimligen inte äta oss ur en kommande kris. Det vore bättre med en beredskapsplan än att sänka restaurangmomsen.

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius som pekar på högskolan och arbetsförmedlingen.

-Blir det sämre tider igen kommer trycket på universitet och högskolor att öka. Då är det viktigt med fler lärare och att kvaliteten på utbildningen inte sjunker.

- Förslagen om arbetsmarknadspolitiken räcker inte. I en kris behöver alla arbetslösa stöd, även biokemister och civilingenjörer. Krisberedskapen kräver att Arbetsförmedlingen rustas för kvalificerad rådgivning, och att man i god tid hittar praktikplatser för dem som behöver hjälp tillbaka.

Saco välkomnar utbyggnaden av ingenjörs- och vårdutbildningarna.

-Men det är en paradox att invandrade ingenjörer har så svårt att få jobba med det de är utbildade för, trots bristen, säger Göran Arrius.

Det är bra att regeringen något vill öka möjligheterna att vara kvar i sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Men Saco beklagar att regeringen står fast vid att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Det är för tidigt för en person med lång utbildning och samhällsekonomiskt slöseri.

Olika så kallade lyft inom utbildningsväsendet i all ära. Ska läraryrket åter bli attraktivt måste lönerna upp.

-Om det är det som är meningen med regeringens karriärutvecklingsreform är det ett klart framsteg. Tyvärr verkar det fortfarande oklart hur det ska gå till, säger Göran Arrius.

Regeringen fortsätter att plottra med skatterna. Förmånligare 3:12-regler gör det än mer lönsamt att skatteplanera, just det som skattereformen skulle sätta stopp för.

- Arbete skulle beskattas lika oavsett om man var anställd eller egenföretagare. Nu är det åter skatterådgivarnas glada dagar. Regeringen måste äntligen begripa att det är hög tid för en ny stor genomgripande översyn av hela skattesystemet.

-Däremot är det utmärkt att regeringen ökar anslagen till underhållet av järnvägen och vägarna. Framöver måste det komma rejäla satsningar för att öka spårkapaciteten. Annars fungerar inte arbetspendlingen till våra storstadsregioner med allt vad det innebär för ekonomins växtkraft, säger Göran Arrius.

Frågor:
Sacos ordförande Göran Arrius, 070-649 16 62
Sacos presschef Anders Jonsson, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10