Bra förslag om svenskundervisningen för invandrare

Äntligen! Det är inte en dag för tidigt att regeringen nu vill se över och individanpassa svenskundervisningen för invandrare. Det har Saco krävt länge. Nu verkar droppen ha urholkat stenen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 31 jan 2013

Nyckelord:
Integration

Regeringen ger den så kallade Sfi-pengsutredningen ett tilläggsuppdrag att komma med förslag för att svenskundervisningen lättare ska kunna kombineras med arbete och praktik. Utredningen ska också föreslå en ökad individanpassning, invandrade akademiker ska inte läsa tillsammans med analfabeter, vilket förekommer idag. Utbildningen i svenska ska också hållas samman på ett helt annat sätt än idag.

- Allt detta har vi efterlyst under lång tid. En kombination av arbete och svenskundervisning är det bästa sättet att snabbt lära sig språket och etablera sig i Sverige. Att högt utbildade akademiker går svenskkurser med människor som kanske inte gått i skolan alls är inte bra för någondera gruppen, säger Göran Arrius.

Nu är det bara att hoppas att utredningen skyndsamt kan komma med förslag på hur systemet ska göras om. Utredningen kan dra lärdom av de få men väl fungerande svenskutbildningar för akademiker som finns i landet i dag.

- Sedan måste regeringen lika snabbt kliva upp från långbänken och se till att svenskundervisningen för invandrare kan fylla sitt syfte, säger Göran Arrius.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Josefin Edström, integrationsexpert Saco, 070-497 23 68
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Länk till regeringens debattartikel i DN

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10