Gör rätt med skatterna

Sänkt skatt på arbete, betalt med bland annat samma moms på all konsumtion, sänkta ränteavdrag (om inte en ny fastighetsskatt går att införa), höjda miljöskatter och en mer likformig beskattning av kapital. Det bör en ny stor parlamentarisk skatteutredning inrikta sig på, skriver Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije i en rapport som kan utgöra underlag till direktiv för en sådan utredning.

Publicerad: Onsdag 22 okt 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Att det behövs en ny stor skatteutredning är allt fler ekonomer och politiska partier överens om. ”Århundradets skattereform” som sjösattes 1991 har urholkats. Av den bärande principen om en likformig skatt finns inte mycket kvar. Systemet har blivit en schweizerost med kryphål som gynnar diverse särintressen och den som har råd att betala dyra skattekonsulter.

- De allra flesta håller nog med om att en ny översyn är nödvändig. För att den ska bli framgångsrik och politisk möjlig över blockgränserna tror jag att man måste utgå från två alternativ: oförändrat totalt skatteuttag och ett något höjt totalt skatteuttag. Det senare kan vara nödvändigt för att klara vård, skola och omsorg när befolkningen blir allt äldre, säger Robert Boije.

Saco förordar alltså inte lägre skatter totalt sett. Däremot att skatterna tas ut på ett bättre sätt med fokus på sänkt skatt på arbete. Utbildning måste löna sig om Sverige ska klara sig i den internationella konkurrensen. Idag betalar 29 procent av de som arbetar heltid statlig skatt. Det bör sänkas till 20 procent. Det ligger i linje med målsättningen från skattereformen 1991 om att tio procent av alla skattebetalarna skulle betala statlig inkomstskatt. Principen från 1991 års skattereform att alla ska få behålla minst hälften av en löneökning efter skatt bör också infrias, genom slopad värnskatt.

- Regeringens förslag i den kommande budgetpropositionen som gör att fler får betala mer i statlig inkomstskatt och som höjer världens redan högsta marginalskatter går i fel riktning. Men när krutröken lagt sig efter budgetbehandlingen borde det gå att samla sig till en parlamentarisk översyn av hela skattesystemet, säger Robert Boije.

För att betala sänkt skatt på arbete bör en enhetlig moms på 25 procent utredas, liksom höjda miljöskatter och en mer enhetlig kapitalbeskattning. Ett återinförande av någon form av fastighetsskatt, kanske kommunal, alternativt sänkta ränteavdrag bör också ingå i utredningens uppdrag. Därutöver bör utredningen pröva ett återinförande av arvs- och gåvoskatten samt ett sänkt ROT-avdrag.

Robert Boijes rapport består av två delar. Dels en omfattande underslagsdel, dels Sacos rekommendationer till en ny statlig skatteutredning. Rekommendationsdelen kan med fördel användas som underlag när regeringen ska skriva direktiv till utredningen.

Ladda ner rapporten "Gör om gör rätt"

Frågor:
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72
Thomas Jartsell, pressekreterare, tel. 070-918 64 31