Här finns jobben i framtiden

Lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare. – Vi vill hjälpa till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör i livet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Publicerad: Måndag 27 nov 2017

Senast uppdaterad: Måndag 27 nov 2017

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De ungdomar som snart påbörjar sina högskolestudier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

Och för den som kan tänka sig en karriär i välfärdssektorn ser det ljust ut. Lärare, apotekare och fysioterapeuter är några yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb i framtiden, enligt prognosen. Även blivande officerare och präster kan se fram emot en ljus framtida arbetsmarknad.

Värre blir det för kommunikatörer, hälsovetare och biologer. Hela listan finns nedan och kan också ses på https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/.

– Kommuner och landsting behöver rekrytera stort de kommande åren för att möta alla behov. Det visar sig också i vår prognos där det är låg konkurrens om jobben inom många välfärdsyrken, säger Pälle Kamali, ansvarig för Framtidsutsikter.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans vilket innebär att det finns goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är dock inte nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

– Vi på Saco vill att morgondagens akademiker ska ha alla fakta på bordet innan de gör sina utbildningsval. Ta reda på så mycket du kan innan du gör ditt val – ingen ska behöva ångra sin utbildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som äger rum i Stockholm 29/11-1/12 och i Malmö 6/12. 

Frågor:
Pälle Kamali, ansvarig för Framtidsutsikter: 072-217 44 43

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig: 070-733 41 60

Tabell: Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2022

Stor konkurrens om jobben

 • Beteendevetare
 • Biolog
 • Hälsovetare
 • Kommunikationsyrken
 • Musei- och kulturmiljöyrken
 • Samhällsvetare

Liten konkurrens om jobben

 • Apotekare
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Biomedicinsk analytiker
 • Diakon
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Inredningsarkitekt
 • It- och datautbildad
 • Kemist
 • Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6
 • Matematiker och statistiker
 • Officer
 • Optiker
 • Planeringsarkitekt
 • Präst
 • Receptarie
 • Skolledare
 • Socionom
 • Speciallärare och specialpedagog
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tandhygienist
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan
 • Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan

Balans

 • Agronom och lantmästare
 • Arkitekt (byggnadsverk)
 • Bibliotekarie
 • Biomedicinare
 • Brandingenjör
 • Civilekonom och ekonom
 • Civilingenjör
 • Dietist och nutritionist
 • Fysiker och sjukhusfysiker
 • Geovetare och naturgeograf
 • Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Jurist
 • Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare
 • Kiropraktor
 • Landskapsarkitekt
 • Logoped
 • Läkare
 • Miljöutbildad
 • Personalvetare
 • Psykolog
 • Systemvetare
 • Tandläkare
 • Veterinär