Här finns jobben om fem år

Den som väljer att utbilda sig till psykolog, biomedicinsk analytiker eller bibliotekarie har mycket goda utsikter att få jobb efter examen. Tuffare blir det för beteendevetare och hälsovetare, där det väntas råda stor konkurrens om jobben. Det visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker.

Publicerad: Tisdag 28 sep 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 28 sep 2021

Nyckelord:
Studieval

Den 15 oktober stänger anmälan till vårens högskoleutbildningar och kurser. I samband med det väntas hundratusentals blivande studenter söka in till högskolan. 

– Att välja utbildning är ett av de största valen som man gör i livet. Därför är viktigt att man förbereder sitt studieval väl. Målet är att ingen ska ångra sin utbildning, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.  
 
I Sacos årliga rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för 60 olika akademikeryrken på fem års sikt. Prognoserna har tagits fram av Sacos 21 medlemsförbund, som är experter på sina respektive högskoleyrken. Trots en ökad arbetslöshet och osäkerhet under pandemin ser framtiden ljus ut för flertalet akademiker.  

– Att utbilda sig har historiskt alltid varit den säkraste vägen att undvika arbetslöshet. De flesta som börjar läsa en högskoleutbildning nu kommer att ha goda chanser att få jobb efter examen, säger Göran Arrius.  

Ett fåtal yrkesgrupper kommer ha svårt att få jobb om fem år, exempelvis beteendevetare och hälsovetare. Bäst jobbchanser har de som kan tänka sig en karriär inom offentlig sektor. Bibliotekarier, psykologer och biomedicinska analytiker kommer ha lätt att få jobb efter avslutad utbildning. För biblioteken väntas stora pensionsavgångar, och behovet av psykologer och biomedicinska analytiker har ökat inte minst som en följd av pandemin. 

– Det viktigaste är att man gör ett medvetet studieval. Hjärtat måste vara med i valet av utbildning, annars blir man inte bra på sitt jobb. Välj med både hjärta och hjärna! 

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för runt 60 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Se prognoser för samtliga yrken på saco.se/framtid.