Jämställda livslöner ett viktigt mål

Livslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar ungefär 2,8 miljoner kronor (efter skatt) i lön under hela livet och det visar att arbetsmarknaden fortfarande är långt ifrån jämställd. Regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster är därför ett välkommet initiativ. 

Publicerad: Torsdag 4 jan 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 4 jan 2018

I samband med att regeringen presenterade sin handlingsplan för jämställda livsinkomster har man också bland annat gett Medlingsinstitutet i uppdrag att utreda osakliga löneskillnader. Detta är frågor som Saco drivit länge och det är därför mycket välkomna initiativ från regeringen.

Saco har till exempel tagit fram en kalkylator där du kan jämföra livslönerna inom olika yrken och där framgår det tydligt hur stora skillnaderna är.

Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. Att exempelvis skapa en tredelad föräldraförsäkring skulle betyda mycket för att minska skillnaderna i livslön mellan kvinnor och män. Och den handlingsplan som nu presenteras är ytterligare steg i rätt riktning mot en jämställd arbetsmarknad.

"Det är viktigt att vi har kunskaper om osakliga löneskillnader för att kunna vidta rätt åtgärder, de åtgärder regeringen nu föreslår är något Saco har talat länge om", säger Sacos ordförande Göran Arrius. "En jämställd arbetsmarknad är något alla tjänar på."

Kontakt:

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160