Kvalitet före kvantitet i högskolan

Det är utmärkt att regeringen vill höja taket i a-kassan i vårbudgeten. Äntligen! Däremot ifrågasätter vi utbyggnaden av fler platser på högskolan som redan idag har stora kvalitetsproblem. Vi efterlyser också en samlad översyn av skattesystemet. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius och Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije.

Publicerad: Onsdag 15 apr 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 15 apr 2015

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Skatter,
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

- Saco har under lång tid drivit kravet på höjt inkomsttak i a-kassan. Det har inte höjts på 13 år och arbetslöshetsförsäkringen har urholkats. Därför välkomnar vi att höjningen nu äntligen ser ut att bli av, säger Göran Arrius.

- Däremot är Saco starkt kritiskt till att regeringen inte tar ett samlat grepp om skatterna. Saco har lagt fram ett underlag för en samlad skatteöversyn som syftar till att sänka skatten på arbete som regeringen skulle kunna använda som underlag för en parlamentarisk utredning, säger Robert Boije.

Saco ifrågasätter utbyggnaden av fler platser på högskolan så länge regeringen inte föreslår kraftfullare åtgärder för att öka kvaliteten på högskoleutbildningarna.

- Kvalitet måste alltid gå före kvantitet i högskolan, säger Göran Arrius.

Regeringens ambitioner för grundskolan med mindre klasser, mer personal och mer lärartid för eleverna är alla lovvärda. Men, som Saco har påpekat tidigare, att minska klasstorleken riskerar att spä på bristen på behöriga lärare och sänka kvaliteten i skolan om inte samtidigt andra åtgärder görs för att skolan ska bli en attraktiv arbetsplats.

Saco uppskattar regeringens satsningar på arbetsmiljöområdet. Vi har länge efterlyst mer pengar till regionala skyddsombud och välkomnar satsningen på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10