Kvalitet måste styra utbudet på högskolan

Det är bra att regeringen ser vikten av ett livslångt lärande. Högskolans utbud behöver anpassas för yrkesverksamma akademiker. Nya satsningar får dock inte gå ut över högskolans kärnuppdrag. − Vi får inte heller glömma bort Yrkeshögskolan. Dess roll bör utvecklas för att kunna ge spetskompetens åt akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius angående regeringens nya utredning om högskolans finansiering.

Publicerad: Torsdag 27 apr 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 27 apr 2017

Regeringen presenterade i dag sina direktiv till en ny utredning om högskolans styrning och finansiering. Saco välkomnar initiativet. Sverige står inför stora utmaningar och den högre utbildningen måste vara i fas med övriga samhällsutvecklingen.

Inte minst när det gäller behovet av kompetensutveckling där dagens kursutbud inte är anpassat för yrkesverksamma akademiker. Det handlar bland annat om att utöka antalet distans- och deltidskurser för att bättre tillgodose behovet att studera på kvällar och helger.

Det är dock viktigt att nya satsningar inte går ut över högskolans kärnuppdrag; utbildning och forskning av hög kvalitet. 

− Kvalitet måste vara ledstjärnan för all verksamhet på våra lärosäten. Oavsett om det handlar om grundutbildning, vidareutbildning eller spetsforskning, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− Vi får inte heller glömma bort Yrkeshögskolan. Den fyller en viktig funktion på dagens arbetsmarknad och bör utvecklas för att ge spetskompetens för akademiker.

Utredaren ska också titta på hur högskolans styrning kan leda till breddad rekrytering. Saco instämmer i att vi måste komma tillrätta med snedrekryteringen till högskolan. Men det är inte högskolans uppgift, utan måste i stället ske redan i grundskolan.

− Tanken på högskolestudier behöver väckas i skolan. Det är inte på högskolan som vi löser snedrekryteringen, utan det måste ske långt tidigare, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Lena Granqvist, samhällspolitisk chef: 0707-47 02 28
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31