Lena Granqvist: ”Sifferlösa avtal har en given plats i kollektivavtalsmodellen”

I dag medverkar Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist på ett seminarium som arrangeras med anledning av en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska Rådet (AER). Rapportens rubrik är Hur fungerar kollektivavtalen? och Lena Granqvist tycker att rapporten visar att kollektivavtalsmodellen har ett brett stöd och att ”sifferlösa avtal” har en given plats i modellen.

Publicerad: Torsdag 15 feb 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 15 feb 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Lön & livslön

"AER:s studie visar att kollektivavtalsmodellen har ett starkt stöd bland svenska företag men att den ändå behöver försvaras och utvecklas för att gå i takt med omvärldens förändringar", säger Lena Granqvist.

"Studien visar också att sifferlösa avtal inte generellt är förknippade med högre löneökningar som kan hota den svenska lönebildningsmodellen vilket en del kritiker hävdat. Det är andra faktorer som är viktigare för att förklara löneskillnaderna, vilket ligger i linje med resultaten i Sacos egen studie om just sifferlösa avtal."

Sacos rapport Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner visar att löneutvecklingen inom den sifferlösa avtalskonstruktionen är samma som om avtalen konstrueras på annat sätt.

"Sifferlösa avtal bidrar, precis som andra konstruktioner, till en väl fungerande lönebildning", säger Lena Granqvist. "AER:s studie ger stöd för det, vilket visar att svensk arbetsmarknad är öppen för moderna avtalskonstruktioner, utan att vi frångår partsmodellen."

"Tanken med sifferlösa avtal, men även med andra avtalskonstruktioner med lokala inslag, är att få till en väl fungerande lokal och individuell lönesättning. Det handlar om att lön ska användas i verksamhetsstyrning, att individuella arbetsprestationer ska belönas samt att lönesättningen är transparent."

"Det ska vara enkelt att koppla lön till lokala och individuella förutsättningar. Därför är det viktigt hur avtalen tillämpas i praktiken ute på lokal nivå", säger Lena Granqvist.

Kontakt:

Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, tel 08-613 48 64
Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-733 41 60

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64