Ljusa eller mörka framtidsutsikter för höstens studenter?

I dagarna får tusentals förväntansfulla ungdomar sina slutgiltiga antagningsbesked inför höstens utbildningar på universitet och högskolor. De som kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare. – Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör i livet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Publicerad: Tisdag 14 aug 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 14 aug 2018

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Varje år publicerar Saco rapporten Framtidsutsikter, som är en prognos över arbetsmarknaden för högskoleutbildade i framtiden. De som i höst inleder sina studier kan alltså redan nu få sig en bild av hur möjligheterna till arbete ser ut efter examen.

För den som siktar på en yrkeskarriär i välfärdssektorn ser det bra ut. Lärare, apotekare och fysioterapeuter är några av de grupper som kommer att vara eftertraktade enligt prognosen. Även blivande präster och officerare har en ljus framtid.

Svårare blir det för till exempel kommunikatörer, hälsovetare och biologer. Hela listan finns nedan och kan också ses på https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/.

– Kommuner och regioner behöver rekrytera stort de kommande åren. Det är därför låg konkurrens om jobben inom många välfärdsyrken, säger Christian Lövgren, ansvarig för Framtidsutsikter.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans, vilket är det mest eftersträvansvärda. Då har nyexaminerade studenter goda möjligheter till jobb samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

– Vi på Saco vill att morgondagens akademiker ska ha alla fakta på bordet – ingen ska behöva ångra sin utbildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt.

Frågor:

Christian Lövgren, ansvarig för Framtidsutsikter, tel 076-0525556

 

Tabell: Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2022

Stor konkurrens om jobben

 • Beteendevetare
 • Biolog
 • Hälsovetare
 • Kommunikationsyrken
 • Musei- och kulturmiljöyrken
 • Samhällsvetare

Liten konkurrens om jobben

 • Apotekare
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Biomedicinsk analytiker
 • Diakon
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Inredningsarkitekt
 • It- och datautbildad
 • Kemist
 • Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6
 • Matematiker och statistiker
 • Officer
 • Optiker
 • Planeringsarkitekt
 • Präst
 • Receptarie
 • Skolledare
 • Socionom
 • Speciallärare och specialpedagog
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tandhygienist
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan
 • Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan

Balans

 • Agronom och lantmästare
 • Arkitekt (byggnadsverk)
 • Bibliotekarie
 • Biomedicinare
 • Brandingenjör
 • Civilekonom och ekonom
 • Civilingenjör
 • Dietist och nutritionist
 • Fysiker och sjukhusfysiker
 • Geovetare och naturgeograf
 • Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Jurist
 • Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare
 • Kiropraktor
 • Landskapsarkitekt
 • Logoped
 • Läkare
 • Miljöutbildad
 • Personalvetare
 • Psykolog
 • Systemvetare
 • Tandläkare
 • Veterinär