Nödvändigt förslag om höjd pensionsålder

När livslängden ökar är det viktigt för såväl individen som samhället att människor arbetar längre upp i åldrarna. Pensionsåldersutredningens förslag är därför nödvändigt, skriver Saco i sitt remissvar.

Publicerad: Fredag 30 aug 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslaget ligger väl i linje med den successiva höjning av åldersgränserna för ålderspension som Saco tidigare förespråkat.

- Det är hög tid att ta död på myten att äldre måste ge plats för yngre på arbetsmarknaden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Därför är Saco positivt till förslaget om att införa en riktålder i pensionssystemet. Det är också bra att åldersgränsen för anställningsskydd höjs.

Saco understryker att det kommer att ta tid att anpassa kollektivavtalen till den nya lagstiftningen och att det måste skötas av arbetsmarknadens parter.

- Jag vill varna regeringen för att blanda sig i förhandlingsarbetet. Det skulle riskera att försvåra en anpassning, säger Göran Arrius.

För att det ska bli möjligt att arbeta längre upp i åldrarna måste möjligheterna till omställning och kompetensutveckling under arbetslivet öka. Arbetsmiljön måste också bli bättre.

Därför är det bra att utredningen förslår generösare villkor för studier högre upp i åldrarna samt ökade resurser till arbetsmiljöverket och att skyddsombuden ska få kompetensutveckling. Den bör dock inte begränsas till belastningsskador. Saco efterlyser ett bredare och mer framåtsyftande grepp.

- Det är dags att fundera på en mer generell och långsiktig modell för kontinuerlig kompetensutveckling och omställning vid sidan av den viktiga del som arbetsmarknadens parter står för genom kollektivavtal. Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett generellt system för omställning på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Helena Larsson, jurist Saco, tel. 08-613 48 39
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Ta del av Sacos remissvar.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10