Ny vice generalsekreterare nominerad till Europafacket – EFS

De nordiska medlemsorganisationerna i Europafacket har gemensamt nominerat Claes-Mikael Ståhl från LO Sverige till ny vice generalsekreterare i Europafacket – EFS/ETUC

Publicerad: Torsdag 20 maj 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 20 maj 2021

Nyckelord:
Internationellt

Claes-Mikael Ståhl är jurist på LO Sverige där han arbetar med arbetsrätt och avtalsfrågor med särskilt ansvar för EU-området och EU-rättsliga frågor. Han har lång erfarenhet av arbete med avtalsfrågor kring EU-rätt, såväl nationellt som på Europanivå. Claes-Mikael har också tidigare varit anställd på EFS sekretariat i Bryssel.

Claes-Mikael Ståhl nomineras som ersättare för Per Hilmersson som valdes till vice generalsekreterare vid EFS kongress i Wien 2019. Per Hilmersson går vidare till ett nytt uppdrag i Europaparlamentet för den svenska socialdemokratiska delegationen.

Nu när Claes-Mikael är nominerad föreslås han väljas vid Europafackets styrelsemöte den 3–4 juni för den återstående mandatperioden fram till 2023.

- Vi är glada över att gemensamt nordiskt kunna nominera Claes-Mikael Ståhl som ny vice generalsekreterare i Europafacket. Claes-Mikael har en solid och omfattande kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar i de nordiska länderna, våra utvecklade välfärdsmodeller och framför allt förhandlingens och kollektivavtalens centrala betydelse för regleringen av arbetslivet. Där står vi i Norden mycket nära varandra och delar grundläggande utgångspunkter. Vi ser fram mot att, gemensamt från alla NFS medlemsorganisationer, samarbeta med Claes-Mikael i hans nya europeiska roll, säger NFS och finska STTKs ordförande Antti Palola.

***

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden, där Saco är en av dem. NFS har femton medlemsorganisationer bestående av Lands-, Tjänstemanna- och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna och representerar drygt 8,5 miljoner fackligt anslutna. 

NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål