Nytt verktyg visar studenternas flyttströmmar

Stockholmare är mest hemkära, gotlänningar mest flyttbenägna. Saco lanserar nu ett nytt verktyg som visar studenternas flyttströmmar tio år efter studiestarten. Syftet är att sätta fokus på högskolornas nationella uppdrag. – Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns. Högskolan ska därför ge utbildningar som är gångbara i hela landet för att undvika inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, säger Håkan Regnér, ekonom på Saco.

Publicerad: Onsdag 11 nov 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 11 nov 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco lanserar i dag ett nytt digitalt verktyg som sätter fokus på högskolornas uppdrag. De senaste decennierna har det skett en massiv expansion på högskoleområdet. Sverige har gått från ett fåtal universitet till dagens dryga 50 lärosäten.

Syftet har bland annat varit att förstärka den regionala utvecklingen. I dag finns det minst ett lärosäte i varje län.

Men av dem som flyttat till ett mindre eller mellanstort lärosäte för att studera är det få som bor kvar i länet efter tio år. På Gotland har till exempel 95 procent av de inflyttade studenterna lämnat ön och i Dalarna, Jämtland och Södermanland är motsvarande siffra 90 procent.

Gotlänningar är även minst benägna att flytta hem igen efter att ha studerat på annan ort, visar Sacos siffror som kommer från den nya rapporten "Val av högskoleort - Regionala mönster bland kvinnor och män."

Bäst på att behålla de inflyttade studenterna är Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Och det är inte förvånande, menar Håkan Regnér, ekonom på Saco.

- Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns och de finns allt som oftast i de expansiva storstadsregionerna. Att det finns en högskola i länet har en begränsad effekt på unga akademikers val av bostadsort, säger han och fortsätter:

- Det här stöder Sacos uppfattning om att högskolan bör utbilda för en nationell arbetsmarknad. Utbildningarna ska alltså inte enbart utformas efter regionala behov. Alla regioner vinner på att arbetskraften har hög kompetens, oavsett varifrån den kommer.

Du hittar det digitala verktyget som visar studenternas flyttströmmar här

Frågor:
Håkan Regnér, ekonom: 08-613 48 35
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Lista: Så många av de inflyttade studenterna hade flyttat efter tio år

Gotland

95 procent

Blekinge

91 procent

Norrbotten

91 procent

Dalarna

90 procent

Jämtland

90 procent

Södermanland

90 procent

Kalmar

89 procent

Gävleborg

88 procent

Kronoberg

87 procent

Västernorrland

87 procent

Halland

86 procent

Jönköping

86 procent

Värmland

86 procent

Västmanland

85 procent

Västerbotten

84 procent

Örebro

84 procent

Östergötland

81 procent

Uppsala

81 procent

Skåne

69 procent

Västra Götaland

62 procent

Stockholm

46 procent

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35