Olyckligt stopp för nödvändig information

- Studentgruppen är inte bara dåligt skyddad i våra trygghetssystem. Okunskap om dess hälsoläge gör också att det är svårt att veta vilka förebyggande insatser som krävs. Det säger Maria Ehlin Kolk, ordförande för Saco Studentråd.

Publicerad: Onsdag 15 aug 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Därför var det mycket glädjande att CSN i juli fick uppdraget att undersöka studenters hälsosituation. Saco Studentråd har i två år drivit Studielinjen, www.studielinjen.se, som handlar om studenters inkludering i socialförsäkringssystemen. En bidragande orsak till att dessa system brister är en förlegad syn på studentgruppen. Idag har 20 % av alla studenter barn och består inte längre enbart av unga män från välutbildade familjer.

En mer blandad och äldre studentgrupp innebär mer hälsoproblem och idag är kunskapen om studentgruppens hälsa bristfällig. Det finns stor risk att många studenter mår dåligt och inte fångas upp på grund av för dåliga underlag.

Datainspektionen anser att uppdraget är för illa formulerat för att CSN ska få tillgång till hälsoinformationen för studenter. Saco Studentråd anser självklart att informationen ska samlas in på bästa möjliga sätt med skydd för individen men informationen är alldeles för viktig för studentgruppen för att uppdraget bör avblåsas helt.

Kontakt:
Maria Ehlin Kolk, 073 732 26 92