Regeringen för passiv om EU:s minimilönedirektiv

Regeringen gör inte tillräckligt för att stoppa EU-kommissionens föreslagna direktiv om minimilöner. Tillsammans med arbetsmarknadens parter bjuder Saco in statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till samtal om en hårdare och tydligare linje för Sverige.

Publicerad: Tisdag 22 dec 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 22 dec 2020

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Lön & livslön

Saco, LO, TCO, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner samt Arbetsgivarverket lämnade idag över ett öppet brev till regeringen. Där framförs krav om att regeringen ska ta hänsyn till en enig riksdag, och till den samstämmighet som råder hos parterna på arbetsmarknaden, i sitt arbete med att stoppa förslaget till direktiv om minimilöner.

-Vi tycker att regeringen är för passiv och försiktig. Regeringen behöver följa riksdagens beslut och också ta med synpunkterna från oss parter på arbetsmarknaden. Vi tycker inte det gjorts, och inte heller har regeringen fört fram synpunkterna till rådet och dess rättstjänst. Något som skett i Danmark, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

- Det här är en avgörande strid för den svenska modellen och vi måste agera beslutsamt på alla nivåer och i alla kontakter. Det krävs en väsentligt tydligare och hårdare linje mot EU-kommissionen och en aktiv plan för att påverka medlemsstaternas regeringar och parlament.