Regeringen sänker fel skatter

Regeringen ska ha erkänsla för sin stabiliseringspolitik och att svensk ekonomi är i så god ordning. Det säger Sacos ordförande Anna Ekström och pekar på hur viktigt det är att reformutrymmet används rätt för att få ekonomin att fungera ännu bättre.

-Det är bra att regeringen flaggar för höjd inkomstgräns för när man ska börja betala statlig skatt. Men det är dåligt att den inte säger ett ord om den extra statliga skatten, värnskatten.

-Särskilt som regeringens egna utredare i Långtidsutredningen har pekat på att det är svårt att hitta någon annan skatt som har så snedvridande effekter och att det inte skulle kosta något att ta bort värnskatten.

Saco anser också att regeringen gott kunde ha väntat med att ytterligare sänka inkomstskatten genom ett ytterligare jobbskatteavdrag. Långtidsutredningen har påpekat att jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter måste utvärderas.

- Att då satsa ytterligare miljarder innan effekterna är ordentligt belysta är illa underbyggt, säger Anna Ekström.

Saco är också högst tveksamt till prioriteringen att det ska bli billigare att äta på krogen. Sveriges stora problem är inte att befolkningen äter och dricker för lite. Det bör finnas andra sätt att stimulera den privata tjänstesektorn.

- Det duger inte längre att plottra i skattesystemet. Saco har länge krävt en ny genomgripande översyn av skatterna. Det borde vara dags nu. Saco har presenterat en genomgång av dagens skatter som skulle vara en bra utgångspunkt för en sådan utredning, säger Anna Ekström *.

-Däremot är det bra att regeringen lyfter fram utbildningens kvalitet och lärarnas betydelse. Men då borde regeringen satsa ytterligare på kvaliteten i den högre utbildningen och som ett första steg se till att alla utbildningar kan få minst tio timmar lärarledd undervisning i veckan.

-Det är också märkligt att infrastrukturen saknas bland regeringens prioriteringar. Efter de senaste årens trafikkaos borde det vara uppenbart för alla hur viktigt väl fungerande kommunikationer är för att arbetsmarknaden och därmed ekonomin ska fungera väl. Med det reformutrymme som nu finns borde det vara dags att ge klartecken för en rejäl upprustning av framförallt järnvägen, avslutar Anna Ekström.

Frågor:
Sacos ordförande Anna Ekström, 070-549 35 50
Sacos presschef Anders Jonsson, 070-349 35 72

*Skatter för arbete, förkovran och ansvar, beställ eller ladda ned på www.saco.se. Även andra aktuella rapporter om dagens skattesystem finner man där.