Regeringens forskningssatsning bra men otillräcklig

Det är helt rätt av regeringen att höja basanslagen till universitet och högskolor. Men det krävs betydligt mer resurser för att trygga forskarnas villkor och säkra Sveriges position som kunskapsnation. – Svensk forskning är oerhört viktig för Sveriges framtida välstånd. Jag hade förväntat mig mer, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till forskningspropositionen. 

Publicerad: Måndag 28 nov 2016

Senast uppdaterad: Måndag 28 nov 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

På måndagen presenterade regeringen sin proposition som stakar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande tio åren. Bland annat höjs de så kallade basanslagen med 1,3 miljarder kronor fram till 2020, en satsning som välkomnas av Saco.

Saco har länge argumenterat för höjda basanslag men pengarna som nu anslås räcker inte för att på allvar höja kvaliteten i forskningen eller utbildningen.

Det är självklart bra att regeringen ser behovet av höjda basanslag. Inte minst för att förbättra villkoren för landets forskare. Goda arbetsvillkor leder till goda forskningsresultat, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

För att det ska bli verklighet behöver anslagen dock höjas betydligt mer. Våra lärosäten kan inte trolla med knäna.

Regeringen aviserar också att den vill öka mobiliteten bland forskare och andra anställda genom en tydligare karriärstruktur. Det är välkommet, liksom målsättningarna att öka andelen kvinnliga professorer och förbättra samverkan med det omgivande samhället.

Dagens situation med låg rörlighet inom akademin är inte bra. Högskolorna måste bli bättre på att värdesätta extern kompetens och där tror jag att regeringen är något bra på spåren, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Linda Simonsen, forskningspolitisk utredare: 072-227 37 86
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186431

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65