Saco om budgeten: Insatser mot långtidsarbetslösheten måste prioriteras

Saco är kritisk mot att regeringen inte gör tillräckligt för att hjälpa långtidsarbetslösa. Nya insatser behövs. Vi kräver också att förslaget om höjd ränta på studielånet dras tillbaka. Förändringarna i sjukförsäkringen får däremot beröm.

Publicerad: Måndag 20 sep 2021

Senast uppdaterad: Måndag 20 sep 2021

Hjulen i ekonomin börjar nu rulla igen efter pandemin. Det är bra att regeringen nu ändrar inriktningen från akuta krisåtgärder till mer långsiktiga satsningar. Men långtidsarbetslösheten bland äldre biter sig fast och ökar fortfarande, inte minst bland akademiker. Det är nu nästan 4000 fler akademiker som varit arbetslösa i mer än 6 månader, jämfört med juli 2020. De åtgärder som regeringen hittills föreslagit hjälper inte dem som varit utan arbete länge.

– Långtidsarbetslösheten är på historiskt höga nivåer, och i spåren av pandemi drabbas nya grupper, exempelvis äldre akademiker. Det är ett oerhört resursslöseri och kräver nya insatser snarast, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Följande åtgärder behöver komma på plats snabbt för att hantera långtidsarbetslösheten och möjliggöra omställning under yrkeslivet:

  • öka resurserna till Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadspolitiska insatser
  • satsa på stöd och insatser från specialistprofessioner inom Arbetsförmedlingen.
  • komplettera satsningarna på nytt studiestöd med satsningar på eftergymnasial utbildning
  • satsa på subventionerade anställningar

Saco välkomnar regeringens satsningar på livslångt lärande i högskolan. Men det förutsätter att högskolorna får incitament att använda resurserna till att utveckla ändamålsenliga utbildningar för omställning och kompetensutveckling. Det är viktigt att satsningarna sker med bibehållen kvalitet.

Saco tycker att det är mycket positivt med förslag som förbättrar sjukförsäkringen. Akademiker ska inte tvingas till omställning när det är onödigt eller orimligt. Att bli sjuk av arbetsrelaterad stress är i första hand ett arbetsmiljöproblem, inte ett skäl att byta yrke. Nu ökar möjligheten för personer med utmattningsproblematik att återkomma i ordinarie arbete, vilket i högre grad leder till en hållbar återgång.

Att ge äldre rätten att alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos ordinarie arbetsgivare är viktigt för att förhindra orimliga utfall för den som är sjukskriven. Idag tvingas många äldre till omställning, vilket ofta leder till tidig pension och utträde från arbetskraften, i stället för en rehabilitering tillbaka i ordinarie arbete.

– Äntligen! säger Göran Arrius. – Det här är en välriktad satsning som Saco har efterfrågat länge och vi tänker ligga på tills den blir verklighet.

Regeringen föreslår att räntan på studiemedel höjs för att finansiera satsningarna på kompetensutveckling. Enligt förslaget skulle räntan på studiemedel tiodubblas om man utgår från årets ränta. Det är helt orimligt att lägga den kostnaden på Sveriges akademiker. Saco kräver att förslaget dras tillbaka.