Saco samlar nu närmare en miljon akademiker

Sacoförbunden närmar sig en miljon medlemmar. Orsaken är framför allt Lärarförbundets inträde i federationen som trädde i kraft vid årsskiftet. Men även övriga förbund bidrog till att öka medlemsantalet under 2021. – Det är glädjande och stärker akademikernas röst i samhällsdebatten, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 28 jan 2022

Senast uppdaterad: Fredag 28 jan 2022

Saco är en federation som växer. Och det med besked. Under förra året ökade antalet yrkesverksamma medlemmar med nära 5 000 personer och även på totalen visade utvecklingen på en stabil ökning. 

När Lärarförbundet dessutom gjorde sitt intåg i federationen vid årsskiftet så ökade antalet medlemmar med ytterligare 233 000 medlemmar. Det innebär att Saco nu går in valåret 2022 med närmare en miljon akademiker i ryggen. 

– Det är givetvis roligt. En hög facklig anslutningsgrad är en förutsättning för att kunna driva förändring som är till nytta för Sveriges akademiker och kunna utveckla Sverige som kunskapsnation, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter: 

– Sacoförbunden tummar aldrig på det partipolitiska oberoendet och har alltid medlemsnyttan i fokus. Det är onekligen ett framgångsrecept.

Antalet yrkesverksamma medlemmar uppgick till närmare 559 000 per den sista december 2021 och det totala antalet medlemmar summerades vid samma tidpunkt till knappt 712 000. Ett antal som alltså skrevs upp rejält kort därpå i och med Lärarförbundets inträde den 1 januari 2022. 

– Jag är oerhört stolt att få leda en organisation som hela tiden ökar i medlemsantal och som därmed växer i styrka och inflytande. Det behövs med de samhällsutmaningar vi står inför och där akademikerna sitter på lösningarna, säger Göran Arrius.