Saco välkomnar FP:s initiativ till ny skattereform

Sänkt skatt på arbete som finansieras med höjd skatt på konsumtion och höjda miljöskatter. Det finns stora likheter mellan Folkpartiets och Sacos inspel till en ny skattereform. – Förhoppningsvis kan Folkpartiets initiativ leda till att det nu inleds samtal över blockgränsen. Sverige behöver en parlamentarisk utredning som tar ett helhetsgrepp om framtidens skattesystem, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Måndag 9 nov 2015

Senast uppdaterad: Måndag 9 nov 2015

Det är på Dagens Nyheters debattsida som Folkpartiet på måndagen lanserar sina principer för en ny skattereform. Utgångspunkten är att växla från skatt till arbete till skatt på konsumtion, något som ligger helt i linje med det förslag som Saco presenterade förra året.

- Det är glädjande att Folkpartiets partistyrelse nu tar initiativ till en ny skattereform. Dagens system är att likna vid ett lapptäcke som snedvrider sparandet och missgynnar arbete och utbildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos förutsättning för en ny skattereform är att utbildning ska löna sig. Skattetrycket ska inte nödvändigtvis minska men skatterna måste tas ut på ett bättre sätt än i dag. Bland annat bör skatten på arbete sänkas, ränteavdragen ses över och miljöskatterna höjas.

- Förhoppningsvis kan Folkpartiets initiativ leda till att det nu inleds samtal över blockgränsen. Sverige behöver en parlamentarisk utredning som tar ett helhetsgrepp om framtidens skattesystem och där kan Sacos inspel med fördel fungera som underlag, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef: 070-379 54 68
Thomas Jartsell, pressansvarig: 070-918 64 31