Saco välkomnar svenskt deltagande i EU:s finanspakt

Så länge Sverige inte går över till euron påverkas vi inte direkt av beslutet om att inrätta en ny finanspakt. Vi är inte bundna av det regelverk som beslutats. Men det är ändå bättre att delta och få insyn än att stå vid sidan av. Därför välkomnar Saco om Sverige går in i finanspakten. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius efter EU-toppmötets uppgörelse.

Publicerad: Tisdag 31 jan 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

Som medlem har man rimligen bättre möjligheter att påverka under beredningsarbetet även om Sverige inte har någon rösträtt i pakten. Då ökar möjligheterna att få inflytande över beslut som indirekt kan komma att påverka Sverige. Därför är det bättre att vara med än att stå utanför.

- För Saco är det också väldigt viktigt att regeringen fått in en passus i pakten som garanterar de nationella reglerna för arbetsmarknadens parters roll i lönebildningen, säger Göran Arrius.

I Sverige fortsätter förhandlingar om löner och om andra villkor på arbetsmarknaden att vara en fråga för arbetsmarknadens parter. Något som varken regeringen eller EU-kommissionen ska lägga sig i.

I toppmötets uppgörelse slås det också fast att finanspakten inte får bryta mot tidigare beslut om EU-fördrag och mot EU-rätten. Därmed kan rimligen inte den lagstadgade garanti för nationell lönebildning som tidigare beslutats åsidosättas. Den garantin var Saco starkt bidragande till när den utformades.

- Att de här garantierna finns med visar hur viktigt det är att vara med och påverka i EU-sammanhang. Därför bör Sverige delta i finanspakten, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef Saco, 070-689 11 22
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10