Sacoförbunden fortsätter att växa

Enligt nya medlemssiffror samlade Sacoförbunden drygt 706 000 akademiker den 30 juni. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma tid förra året. Yrkesverksamma medlemmar ökar med 2,5 procent under samma period.

Publicerad: Onsdag 2 sep 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 2 sep 2020

– Coronapademin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Inte minst mot den bakgrunden är det ett styrkebesked att federationen fortsätter växa. Det senaste halvåret har gjort tydligt att det finns ett stort behov och verklig nytta med ett fackligt medlemskap för akademiker. Många professioner har under den här tiden också visat på akademikers stora och viktiga betydelse i samhället, säger Sacos ordförande Göran Arrius.  

De yrkesverksamma medlemmarna i Sacoförbunden blir allt fler. Den 30 juni 2020 var det drygt 546 000 yrkesverksamma medlemmar i Sacoförbunden. Det innebär en ökning på 2,5 procent sedan 30 juni 2019.

– Jag är stolt över framgångsrika förbund som den senaste tiden arbetat extra hårt för att hantera och minska effekterna av krisen för sina medlemmar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Göran Arrius menar att det är glädjande att så många akademiker aktiva i arbetslivet väljer att vara med i ett Sacoförbund, men att vi också har stora utmaningar att hantera.  

– Att vi ökar är förstås mycket positivt. Det ger ökad tyngd till oss som företrädare för landets akademiker och ger oss bättre möjligheter att påverka för förbundens medlemmars bästa. Samtidigt har vi fortfarande stor potential att nå och organisera ännu fler. Vi måste hela tiden fortsätta utvecklas och vara relevanta för att kunna möta framtidens behov, säger Göran Arrius.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV