Sacokongressen 2021: Kunskap förändrar framtiden

Sacos kongress samlas 10-11 november för att staka ut riktningen för de kommande fyra åren. Temat är ”Kunskap förändrar framtiden” och på agendan står en rad strategiska framtidsfrågor, som Lärarförbundets ansökan om inträde i Saco.

Publicerad: Onsdag 10 nov 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 10 nov 2021

Idag den 10 november inleds Sacos kongress. Saco är Sveriges akademikers centralorganisation och samlar 710 000 medlemmar i 21 fackförbund. Men på årets kongress kan antalet medlemmar öka med hela 232 000, då beslut ska fattas om Lärarförbundets inträde i Saco. 

– Utbildningsgemenskap är grunden för Sacofederationen. Därför känns det extra bra när vi nu ska fatta beslut om ett starkare Saco att vi också har Lärarförbundets ansökan om medlemskap att ta ställning till, sade Sacos ordförande Göran Arrius i sitt öppningstal till kongressen.  

I sitt tal lyfte Göran Arrius också kongressens tema ”Kunskap förändrar framtiden”. Detta genom att uppmärksamma de stora insatser som Sacoförbudens medlemmar gjort under pandemin. Flera av förbundens professioner har och har haft nyckelroller för att bekämpa covid-19. 

– Kunskap har lett fram till ett vaccin mot covid-19, ett vaccin som har gjort det möjligt för oss fackliga att mötas här idag. Men kunskap är också ett vaccin i sig mot populism och polarisering, sade Göran Arrius. 

Högre utbildning är det som förenar Sacos medlemsförbund. Därför präglar det också styrelsens förslag till samhällspolitiskt program, som har tre prioriterade mål; ”En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad”, ”Högre kvalitet på utbildning” samt ”Utbildning ska löna sig”.  

Under kongressen ska de 107 kongressledamöterna utöver styrelsens propositioner ta ställning till totalt 27 motioner från förbunden, bland annat om forskningsbaserad algoritmpolitik samt om mångfald, inkludering och likabehandling. Förutom beslut om framtida verksamhet för Saco, ska ledamöter till Sacos styrelse väljas. Göran Arrius förslås bli omvald till ordförande. Valberedningens samtliga förslag finns att ta del av här. 

Kongressen äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm, men livesänds på Saco webb. All information inklusive kongresshandlingar, program och livesändning finns att ta del av på Kongresswebben: www.saco.se/kongress 


Pressfrågor? Kontakta pressjouren på 08-613 48 90.